Při objednávce nad 1000 Kč dárek.

Dživa

Bohyně Dživa (Deva Živa, Diva, Siva)

Bohyňa večného univerzálneho života, Bohyňa mladých a čistých Ľudských Duší.

Bohyňa Živa dáva každému človeku Veľkej Rasy, alebo potomkovi Rodu Nebeského pri narodení do sveta JAVI čistú a svetlú Dušu a po spravodlivom pozemskom živote dáva človeku piť Božskej Ambry z Čaše Večného Života.
 
Bohyňa Živa, je stelesnením plodonosnej sily Života, večnej mladosti, dospievania a ľúbosti a tiež najvyššej Krásy celej Prírody a človeka. Bohyňa – Ochrankyňa Čertogu Panny v Svarožom kruhu. Hovorí sa, že keď sa Jarila-Slnko nachádza v Nebeskom čertogu Devy, rodia sa deti obdarené osobitým vedomím, takým ako napr. predvídanie veľkých zmien v živote človeka, predvídanie prírodných katastrof, schopnosť pochopiť rôzne zamotané situácie.
 
Bohyňa Živa je dobrosrdečná družka a záchrankyňa Tarcha Dažboga. Ona tiež nadeľuje nežnosť, dobrotu, srdečnosť a vnímavosť tehotným a dojčiacim ženám z Rodov Rasy Veľkej, ktoré dodržiavajú prastaré rodinné tradície a prastaré rodové spôsoby.

Posvátný symbol:

Исток (Istok) – Pramen
Symbolizuje Počáteční Pravlast lidské Duše. Nebeské Čertogi Bohyně Dživy, kde se objevily na Boží Svět nehmotné lidské Duše. Po vstoupení na Zlatou Cestu Duchovního vývoje přichází Duše na Zemi.

 

Datum Runa Bůh Ochránce Rodovič, čertog Rostlina Vztah Meridián, orgán, systém Smyslový orgán
29.8. - 23.9. Živa Panna Jabloň

K světlu,

K poznatkům

Plíce Čuch

Pravslávenie:

Гимн-Правьславление

Джива-Матушка! Душ Хранительница! Ты, Родом всем нашим Покровительница! Призываем Тя, Прославляем Тя, Светлых Душ дарительницей величаем Тя! Подари людям всем утешение, а Родам древним нашим размножение. И прибудеш Ты, извечно в сердцах наших, ныне и присно и от Круга до Круга! Тако бысть, тако эси, тако буди!

Dživa- Matička! Ochrankyňa Duší! Ty si Rodov všetkých našich Ochrankyňa! Pozývame Ťa, oslavujeme Ťa, Svetlých Duší darkyňa ctíme si Ťa! Daruj všetkým ľudom útechu a starým Rodom našim rozmnoženie. Prichádzaj Ty do našich sŕdc na večnosť, teraz i vždycky i od Kruhu do Kruhu. Tak bolo, tak je a tak nech bude!

(Zdroj popisu Bohyně a Pravslavení: Tartaria.sk)

Oboustranný dřevěný přívěsek pro narozené v Čertogu Panny si můžete zakoupit v naší ešopě: