Při objednávce nad 1000 Kč dárek.

Slovanské symboly

Přehled

Mnohé slovanské symboly jsou k dispozici na pryskyřicových a jiných přívěscích. Doporučujeme také literaturu o slovanských symbolech.

Symbol

Popis
Агни (Огонь) - Oheň

Агни (Огонь) - Oheň

Symbol Svatého Ohně Oltáře i Domácího Krbu. Ochranný Symbol Vyšších Světlých Bohů, Ochraňující obydlí a chrámy, a také Starobylou Moudrost Bohů, to je Starodávné Slovansko – Árijské Védy.

Алтарник - Oltářník

Алтарник - Oltářník

Nebeský Vše-Rodový symbol Veliké Jednoty Světlých Rodů, obývajících Svargu Přečistou, Čertogy i Obydlí v Javi, Slavi i Pravi. Tento symbol se zobrazuje na Oltářním kameni, blízko oltáře, na který se přináší Dary i konají Obřady Rodů Velké Rasy.

Боговник - Bohovník

Боговник - Bohovník

Zosobňuje věčnou sílu a ochranu Světlých Bohů člověku, který je na Cestě Duchovního vývoje a dokonalosti. Mandala se zobrazením tohoto symbolu pomáhá člověku poznat Prolínání a Jednotu Čtyř prvo-elementů v našem Vesmíru.

Богодар – Bohodar

Богодар – Bohodar

Symbolizuje trvalou ochranu Nebeských Bohů, kteří darují lidem Prastarou Pravdivou Moudrost a Spravedlnost. Tento symbol je zvláště ceněn Žreci – Ochránci, kterým Nebeští Bohové svěřili chránit Nejvyšší Dar – Nebeskou Moudrost.

Вайга - Vajga

Вайга - Vajga

Sluneční Přírodní znak, kterým jsme zosobňovali Bohyni Taru. Tato Moudrá Bohyně chrání čtyři Vyšší Duchovní Cesty, po kterých jde člověk. Ale tyto Cesty jsou také otevřeny čtyřem Velikým Větrům, které se snaží narušit člověku dosažení jeho cíle.

Валькирия - Valkirija

Валькирия - Valkirija

Starodávný Obereg ochraňující Moudrost, Spravedlnost, Ušlechtilost a Čest. Je to znak obzvlášť uznávaný vojáky bránícími Rodnou Zem, svůj Starobylý Rod a Víru. Jako ochranný symbol jej používali Žreci pro zachování Véd. Slovo Val-k-Irij-a můžeme vysvětlit takto: Val - vyvýšenina, k - k, Irij - slovanský nebeský sad (ráj). Tedy dohromady Směřování k nebeskému ráji, proto byl ceněný vojáky, kteří do Irije jdou, pokud padnou v boji při obraně Rodné země.

Ведаман - Vedaman

Ведаман - Vedaman

Symbol Žrece – Ochránce, který chrání Starobylou Moudrost Rodů Veliké Rasy, neboť v této Moudrosti jsou uloženy Tradice Občin, Kultura vzájemných vztahů, Paměť o Předcích a Bozích – Ochráncích Rodů.

Ведара - Vedara

Ведара - Vedara

Symbol Žrece – Ochránce Starobylé Víry PrvoPředků (Kapen-Inglingů), který chrání zářící Starodávnou Moudrost Bohů. Daný symbol pomáhá poznat i používat starodávné Znalosti pro blahodárný vývoj Rodů a Starobylé Víry Prvopředků.

Велесовик - Velesovik

Велесовик - Velesovik

Nebeská symbolika, která se používala jako Ochranný obereg. Věří se, že s jeho pomocí je možné ochránit milovaného člověka před přírodním neštěstím, když se tento člověk nachází daleko od domova, na lovu či rybolovu.

Всеславец - Všeslavec

Всеславец - Všeslavec

Ohnivý ochranný symbol, ochraňující stodoly i domy před požáry, Rodinné Svazy – před ohnivými spory a nesouhlasy, Starobylé Rody – před hádky a boji, vede všechny Rody k Harmoniii a společné Slávě.

Гаруда - Garuda

Гаруда - Garuda

Nebeský Božský znak symbolizuje veliký Nebeský Ohnivý Kočár (Vajtmaru), na kterém Bůh Vyšeň putuje po Svarge Přečisté. Obrazně „Garudu“ nazývají ptáčkem létajícím mezi Hvězdami. „Garuda“ se zobrazuje na předmětech Kultu Boha Vyšeňa.

Грозовик - Bouřník

Грозовик - Bouřník

Ohnivá symbolika na pomoc ovládání Přírodních Živlů Počasí, a také je Bouřník používán jako Obereg, ochraňující před nepohodou domy i chrámy Rodů Velké Rasy.

Громовник - Hromovník

Громовник - Hromovník

Nebeský symbol Boha Indry ochraňujícího Starobylou Nebeskou Moudrost Bohů, to je – Starodávné Védy. Obereg se zobrazoval na vojenských zbraních, brnění i výzbroji, a také nad vchody do tvrzí, aby vcházející se zlým úmyslem byl poražen Hromem (infrazvuk).

Дуния - Dunia

Дуния - Dunia

Symbol sjednocení Pozemského a Nebeského Živého Ohně. Jeho předurčení je ochraňovat Cestu Trvalé Jednoty Rodů. Proto všechny Ohnivé Oltáře pro provádění Bezkrevných obětí přinášených pro slávu Bohů a Předků se stavěly v podobě tohoto symbolu.

Духобор - Duchobor

Духобор - Duchobor

Symbolizuje počáteční vnitřní Oheň Života. Tento Veliký Božský Oheň zničí v člověku všechny lidské tělesné neduhy a bolesti Duše i Ducha. Daný symbol nanesli na látku, do níž zabalili nemocného člověka.

Духовная Свастика - Duchovní Svastika

Духовная Свастика - Duchovní Svastika

Užívala nejvíce pozornosti od čarodějů, volchvů, vedúnů, symbolizovala Harmonii a Jednotu Těla, Duše, Ducha a Svědomí, a také Duchovní Sílu. Volchvové používali Duchovní sílu k ovládání přírodních prvků.

Духовная Сила - Duchovní Síla

Духовная Сила - Duchovní Síla

Symbol neustálé Přeměny Ducha Člověka používaný pro zesílení a koncentraci všech Duchovních Vnitřních Sil Člověka, potřebných pro tvůrčí práci pro blaho potomků svého starého Rodu nebo svého Velkého Národa.

Душевная Свастика - Duševní Svastika

Душевная Свастика - Duševní Svastika

Používala se pro koncentraci Vyšších Sil k uzdravení. Duševní Svastiku měli právo zahrnout do ornamentů oděvů jenom Žreci, kteří se pozvedli na vysokou úroveň Duchovně-Mravní dokonalosti.

Дхата - Dchata

Дхата - Dchata

Božský Ohnivý znak symbolizující vnitřní i vnější strukturu člověka. Dchata představuje čtyři základní elementy, které byly darovány Bohy – Tvůrci a z kterých je vytvořen každý člověk Velké Rasy: Telo, Duše, Duch a Svědomí.

Зайчик - Zajíček

Зайчик - Zajíček

Sluneční symbol charakterizuje obnovení v životě Rodu. Věřilo se, že pokud si žena vezme pás s vyobrazením Zajíčka v době těhotenství, bude rodit samé chlapce, nástupce Rodu.

Звезда Лады-Богородицы – Hvězda Lady Bohorodičky

Звезда Лады-Богородицы – Hvězda Lady Bohorodičky

Je to Symbol i Počátek Moudrosti, kterou nahromadily předchozí generace. Díky uvědomění si moci svého Rodu Hvězda Rusi dá člověku důvěru a odvahu. Hvězda Lady může být univerzálním oberegem pro obydlí. Celkově symbolizuje Matku – Matku Ladu Bohorodičku, dávající život mnohým slovanským Bohům, Matku – Zem (Matku Širou Zem) i Matku Nebes (Matka Sva). Je to složitý, hluboký a celistvý obraz, který pochopit bez studia původní slovanské kultury je jednoduše nemožné. Použití jako běžný domácí ornament, který v oberegové symbolice představuje celistvou ochranu člověka před negativní (temnou) energií.

Знич - Znič

Знич - Znič

Symbolizuje Ohnivého Nebeského Boha ochraňujícího Svatý neuhasitelný Živý Oheň, který je vážený ve všech Rodech Pravoslavných Starověrců – Inglingů jako Věčný nevysychajícíé Pramen Života.

Инглия - Inglije

Инглия - Inglije

Symbolizuje Prvotní Život rodící Božský Oheň Tvoření, z kterého se zjevil celý Vesmír i náš systém Jarily – Slunce. V běžné ochraně znamená Inglia symbol Počáteční Božské Čistoty chránící Svět před silami Temna.

Исток - Pramen

Исток - Pramen

Symbolizuje Počáteční Pravlast lidské Duše. Nebeské Čertogy Bohyně Dživy, kde se objevily na Boží Svět nehmotné lidské Duše. Po vstoupení na Zlatou Cestu Duchovního vývoje přichází Duše na Zemi.

Колард - Kolard

Колард - Kolard

Symbol Ohnivého Obnovení a Proměny. Tento symbol používali mladí lidé, kteří vstoupili do rodinného svazku a čekali početí zdravého potomstva. Na svatbu nevěstě darovali ozdoby se symbolem Kolard i Solard.

Коловрат - Kolovrat

Коловрат - Kolovrat

Symbol vycházejícího Jarily – Slunce, symbol věčného vítězství Světla nad tmou a Věčného Života nad smrtí. Barva Kolovratu má také důležitou úlohu: Ohňová (červená) symbolizuje Obrodu, Nebeská – obnovení, Černá – změnu, opravu.

Колохорт - Kolochort

Колохорт - Kolochort

Symbolizuje dvojí systém vnímání světa: trvalé vzájemné bytí Světla a tmy, Života a smrti, Dobra a zla, Pravdy a křivdy, Moudrosti a hlouposti. Tento symbol používali, když žádali Bohy rozsoudit spor.

Колядник - Koladník

Колядник - Koladník

Symbol Boha Kolady, který uskutečňuje na zemi Obnovu a přeměnu k lepšímu, je to symbol vítězství Světla nad Tmou a Světlého dne nad nocí. Kromě toho, dává mužům sílu k tvůrčí práci i v bitvě s lítým nepřítelem.

Крест Лады-Богородицы – Ладинец – Kříž Lady Bohorodičky - Ladinec

Крест Лады-Богородицы – Ладинец – Kříž Lady Bohorodičky - Ladinec

Symbol Lásky, Harmonie a Štěstí v rodině, lidově jej nazývali Ladinec. Jako obereg ho nosily hlavně dívky, aby měly ochranu před „zlým pohledem“. Aby síla moci Ladince byla trvalá, vepisovali ho do Velikého Kola.

Маричка - Maryčka

Маричка - Maryčka

Nebeský symbol sestupujícího Božského Světla na Midgard – Zem, to je Boží Jiskry. Toto Světlo lidé z Rodů Veliké Rasy přijímají ve dne od Jarily – Slunce a v noci od Hvězd. Jindy Maryčkou nazývají „padající Hvězdu“.

Молвинец - Pomluvník

Молвинец - Pomluvník

Oberegový symbol chránící každého člověka z Rodů Velké Rasy: od zlého, nedobrého slova, od uhranutí i Rodového prokletí, od pomluvy a nařčení, od urážky i obtěžování. Předpokládá se, že Pomluvník – to je veliký Dar Boha Roda.

Навьник - Navník

Навьник - Navník

Symbolizuje Duchovní Pouť člověka z Rodů Velké Rasy po smrti na Midgard – Zemi. Čtyři Duchovní Poutě jsou vytvořeny pro každého představitele čtyř Rodů Velké Rasy. Vedou člověka do jeho Rodného Nebeského Světa, ze kterého na Midgard – Zem přišli.

Нараяна - Narajana

Нараяна - Narajana

Nebeská symbolika, která značí Světlou Duchovní Cestu lidí z Rodů Veliké Rasy. V Ingliizmu Narajana symbolizuje nejen Duchovní vývoj člověka – je to ještě určitý obraz života věřícího, jeho chování.

Небесный Вепрь – Nebeský Vepř

Небесный Вепрь – Nebeský Vepř

Znak Čertogu na Svarožím Kruhu, symbol Boha – Ochránce Čertogu – Ramchata. Tímto znakem označují sjednocení Minulosti a Budoucnosti, Pozemské i Nebeské Moudrosti. Ve formě Oberegu je tato symbolika používána lidmi, kteří vstoupili na cestu Duchovního Sebezdokonalování.

Небесный Крест – Nebeský Kříž

Небесный Крест – Nebeský Kříž

Symbol Nebeské Duchovní Síly a Síly Rodové Jednoty. Používá se jako nátělní Obereg ochraňující toho, kdo jej nosí, dává mu pomoc všech Předků jeho dávného Rodu a pomoc Rodu Nebeského.

Новородник - Novorodník

Новородник - Novorodník

Symbolizuje Nebeskou Sílu, která pomáhá v dosažení přeměny a rozmnožení starobylého Rodu. Jako mohutný ochranný a plodný symbol se Novorodnik zobrazuje v ornamentech na ženských košilích, sukních i pásech.

Обережник - Ochranovník

Обережник - Ochranovník

Hvězda Inglie sjednocená se Slunečným symbolem v centru, který naši Předkové původně nazývali Vestnik, přináší Zdraví, Štěstí a Radost. Obereg je považován za starodávný Symbol Ochraňující Štěstí. Lidově se nazýval Matka-Gótka, nebo-li Matka Gótů.

Огневик - Ohněvík

Огневик - Ohněvík

Ohnivý Symbol Boha Roda. Jeho zobrazení se nachází na Kummirech Roda, na šikmých okrajích střechy, okenicích, rámech oken i dveří a na kování. Jako Obereg jej nanášeli na stropy. Také v Chrámu Vasila Blaženého v Moskvě jej pod jednou kupolí můžeme vidět.

Огневица - Ohněvica

Огневица - Ohněvica

Ohnivý ochranný symbol, jímž Nebeské Bohorodičky darují všemožnou pomoc i účinnou ochranu vdaným ženám od temných sil. Vyšíval se na košile, šaty, sukně, přičemž se velmi často kombinoval s dalšími Slunečními i Ochrannými Symboly.

Одолень Трава – Překonávající Tráva

Одолень Трава – Překonávající Tráva

Tento symbol byl hlavním Oberegem pro ochranu proti různým nemocem. Tradovalo se, že nemoci na člověka sesílají zlé síly. Dvojitý Ohnivý znak je schopen sežehnout jakoukoli nemoc a očistit tělo i Duši.

Остинец - Вестник - Ostiněc - Věstnik

Остинец - Вестник - Ostiněc - Věstnik

Nebeský Ochranný symbol. V lidovém všedním a každodenním životě ho nenazývali jinak než Věstnik. Tento Obereg byl ochranným nejen pro lidi Velké Rasy, ale i pro domácí zvířata, ptáky a nástroje.

Посолонь - Posoloň

Посолонь - Posoloň

Symbol zacházejícího, to je odcházejícího na odpočinek Jarily – Slunce. Symbol dovršení Tvůrčí Práce pro blaho Rodu i Velké Rasy, Symbol Duchovní Odolnosti člověka a Pokoje Matky Přírody.

Радинец - Radiněc

Радинец - Radiněc

Ochranný Nebeský Symbol. Zobrazoval se na postýlkách a kolíbkách, v kterých spaly novorozené děti. Předpokládá se, že Radinec dá malým dětem Radost a klid, a také chrání před uhranutím a přízraky.

Расич - Rasič

Расич - Rasič

Symbol mohutnosti a Jednoty Velké Rasy. Vepsaný do mnohoúhelníka Znak Inglie má ne jednu, ale čtyři barvy, podle barvy očí Rodů Rasy: Stříbrnou podle da´Árijců, Zelenou podle Ch´Árijců, Modrou (Nebeskou) u Svatorusů a Ohnivou u Rassénů.

Ратиборец - Ratiborec

Ратиборец - Ratiborec

Ohnivý symbol vojenské Udatnosti, Statečnosti a Odvahy. Obvykle se zobrazoval na vojenském brnění, zbraních, a také na Válečných Vlajkách, Praporech a Zástavách Knížecích Družin. Věřilo se, že oslepuje oči nepřátel a brání jim utéct z pole boje.

Родимич - Rodimič

Родимич - Rodimič

Symbol Vesmírné Síly Roda – Původce, zachovávající ve Vesmíru v počáteční formě Kon Kontinuity Poznání Moudrosti Roda, od Stáří k Mládí, od Předků k Potomkům. Symbol – Obereg, který spolehlivě udržuje Rodovou paměť z pokolení na pokolení.

Родовик - Rodovik

Родовик - Rodovik

Symbolizuje Světlou Sílu Roda – Původce, pomáhající národům Velké Rasy, mající trvalou podporu Starodávných Mnohomoudrých Předků lidem, kteří pracují pro blaho svého Rodu a tvoří pro potomky svých Rodů.

Рубежник - Hraničník

Рубежник - Hraničník

Symbolizuje Vesmírnou Linii, rozdělující Pozemský život ve Světě Javi a posmrtný život ve Vyšších Světech. obydlí se Hraničník zobrazuje na vstupu. Dále na bránách do Chrámů i Svatyň ukazujíc, že tato vrata jsou hranicí, za kterou působí ne světské, ale duchovní Zákony.

Рыжик - Ryžík

Рыжик - Ryžík

Nebeský symbol čistého Světla od našeho Slunce, Jarily – Slunce. Symbol Pozemské úrodnosti i dobrého a bohaté sklizně úrody obilí. Tento symbol byl nanášen na zemědělská náčiní a nástroje. Ryžík se zobrazuje na vstupech do stodol, chlévů, budov.

Рысич - Rysič

Рысич - Rysič

Starobylá Oberegová Rodová symbolika. Daná symbolika se původně zobrazovala na stěnách Chrámů i Svatyň, na oltářních kamenech vedle obětníků. Později začali Rysič zobrazovat na všech stěnách, protože se má za to, že není lepšího Oberegu před temnými silami.

Садхана - Sadchana

Садхана - Sadchana

Solární Kultovní znak symbolizující touhu po úspěchu, dokonalosti, dosažení vytyčeného cíle. Tímto symbolem Starověrci označovali systém dávných Obřadů, díky kterým se dosahovalo komunikace s Bohy.

Свадебник - Svadebnik

Свадебник - Svadebnik

Mocný Rodinný Obereg symbolizující spojení dvou Rodů. Sloučení dvou Živelných Svastičných Systémů (těla, Duše, Ducha i Svědomí) do nového Jediného Životního Systému, kde Mužské (Ohnivé) se začalo spojovat s Ženským (Vodním).

Свадха - Svadcha

Свадха - Svadcha

Nebeský Ohnivý Symbol, který se zobrazuje na stěnách kamenného obětníku, v němž hoří nehasnoucí Živý Oheň na počest všech Nebeských Bohů. Svadcha se zdá být klíčem, který otvírá Nebeská Vrata, aby Bohové mohli přijmout dary jim přinesené.

Сваор - Svaor

Сваор - Svaor

Symbolizuje nikdy nekončící stálý Nebeský Vzestup, jmenovitě – Svaga a Věčný Koloběh Životních Sil Vesmíru. Předpokládá se, že jestli je Svaor zobrazen na předmětech domácí potřeby, tak v domě bude vždy dostatek a štěstí.

Сваор-Солнцеврат - Svaor - Sluncevrat

Сваор-Солнцеврат - Svaor - Sluncevrat

Symbolizuje neustálý Vzestup Jarily – Slunce po Nebesích. Pro člověka používání tohoto symbolu označovalo: Čistotu Úmyslů i Činů, Blaho a Světlo Duchovního Osvícení.

Сварга - Svarga

Сварга - Svarga

Symbol Nebeské Pouti, a také symbol Duchovního Vzestupu přes mnohé harmonické Světy Duchovní Dokonalosti, přes mnohorozměrné Prostory a Reálnosti, které se nachází na Zlaté Pouti, ke konečnému bodu putování Duše, který nazývají Svět Pravi.

Сварожич - Svarožič

Сварожич - Svarožič

Symbol Nebeské Síly Boha Svaroga, schraňující v původním stavu všechny mnohoobrazné formy Života ve Vesmíru. Symbol ochraňující různé existující Rozumné formy života od Duševní a Duchovní degradace, a také od úplného náhlého zničení jakožto Rozumného druhu.

Свастика - Svastika

Свастика - Svastika

Symbol věčného koloběhu Vesmíru – symbolizuje Vyšší Nebeský Kon, kterému je vše existující podřízeno. Tento Ohnivý znak lidé používali jako Obereg, který chránil existující Kon a Pořádek. Od jejich neměnnosti závisel celý život.

Свати - Svati

Свати - Svati

Nebeská symbolika předávající vnější obraz struktury našeho Rodného Hvězdného Systému Svati, nazývaný také Perunova Pouť nebo Nebeský Irij. Červená tečka ve spodní části jednoho z rukávů Hvězdného Systému Svati symbolizuje naše Jarilo – Slunce.

Сватка - Svatka

Сватка - Svatka

Ochranná symbolika, která se nanáší na Sváteční pokrývky a Ručníky. Sváteční pokrývky se dávají na obřadní stoly, na něž se přináší Dary k Obřadu pro osvícení. Ručníky se Svatkou obvazují Obřadní Stromy a Kummiry.

Светочь - Svetoč

Светочь - Svetoč

Tento symbol představuje sjednocení dvou velikých Ohnivých potoků Pozemského a Božského. Toto sjednocení vyvolává Vesmírný Vichr Proměny, který pomáhá člověku objevit podstatu Bytí skrz Světlo Poznání Dávných Základů.

Свитовит - Svitovit

Свитовит - Svitovit

Symbol věčného vztahu mezi Pozemskými Vodami a Nebeským Ohněm. Z tohoto svazku se rodí nové Čisté Duše, které se chystají ke vtělení se na Zemi v Javném Světě. Těhotné ženy vyšívaly tento Obereg na šatech a oděvech, aby se rodily zdravé děti.

Свята Дар - Svjata Dar

Свята Дар - Svjata Dar

Symbolizuje Starověkou Posvátnou severskou rodnou zem bílých národů – Daarii, nyní nazývaná Hyperborea, Arktida, Severia, Rajská zem, která se nachází v Severním oceánu a zahynula v důsledku První Potopy.

Святоч - Svjatoč

Святоч - Svjatoč

Symbol Duchovního Zrození a Osvícení Velké Rasy. Tento symbol v sobě spojuje: Ohnivý Kolovrat (Zrození), pohybující se v Mnohoúhelníku (Život lidský), který sjednotil v jedno Božský Zlatý Kříž (Osvícení) i Nebeský Kříž (Duchovnost).

Символ Расы - Symbol Rasy

Символ Расы - Symbol Rasy

Symbol Vesmírného Svazu Čtyř Velkých Národů, Árijů a Slovanů. Národy Árijů spojily dohromady Rody a Kmeny: da´Árijů a ch´Árijů, Národy Slovanů: Svatorusů a Rassénů. Tato jednota Čtyř Národů je označována symbolem Inglii na Nebeském Prostranství. Sluneční Inglii přesekává stříbrný meč (Rasa a svědomí) s Ohnivou rukojetí (Čisté úmysly) a nasměřovaný ostřím dolů, což symbolizuje ochranu a obranu Starodávné Moudrosti Velké Rasy od rozličných sil Tmy.

Символ Рода - Symbol Roda

Символ Рода - Symbol Roda

Božská Nebeská symbolika. Vyřezáváním těchto symbolů zkrášlovali Kummiry Rodu, a také Oberegy, amulety i přívěšky. Věřilo se, že když člověk nosil na těle nebo oděvu Symbol Rodu, žádná síla ho nemůže překonat.

Славец - Slavec

Славец - Slavec

Nebeský Sluneční symbol ochraňující zdraví děvčat a žen. Daruje všem dívkám a ženám zdraví, vdaným ženám pomáhá rodit silné a zdravé děti. Ženy a zejména dívky, velmi často používali Slavec ve výšivce na svém oděvu.

Солард - Solard

Солард - Solard

Symbol Velké Plodnosti Matky Syré Země dostávající Světlo, Teplo i Lásku od Jarily – Slunce. Symbol rozkvětu země Předků. Symbol Ohně, dávající dostatek i rozkvět Rodům, tvořícím pro své potomky ve slávě Světlých Bohů i Mnohomoudrých Předků. Věřilo se, že podporuje lidskou plodnost. Zobrazoval se na svatebním oblečení pro pár s Kolardom.

Солнечный Крест – Sluneční Kříž

Солнечный Крест – Sluneční Kříž

Symbol Duchovní Síly Jarily – Slunce a vzkvétajícího Rodu. Používal se jako nátělní Obereg. Obvykle Sluneční Kříž největší sílu nadělil Žrecům Lesa, Gridnějům i Kmetům, kteří ho zobrazovali na oděvu, zbraních i kultových potřebách.

Солонь - Soloň

Солонь - Soloň

Starodávný Sluneční symbol ochraňující člověka i jeho dobro od temných sil. Zobrazuje se obvykle na oděvu a domácích předmětech. Velmi často se se zobrazením Soloni setkáte na lžících, hrncích a dalším kuchyňském nádobí.

Стрибожич - Stribožič

Стрибожич - Stribožič

Symbol Boha řídícího všechny Větry a Uragány – Striboha. Tento symbol pomáhal lidem ochraňovat svá obydlí a pole před špatným počasím. Námořníkům a rybářům dal klidnou vodní plochu. Mlynáři stavěly větrné mlýny připomínající znak Striboha, aby mlýny nestály.

Суасти - Suasti

Суасти - Suasti

Symbol vzestupu, koloběhu Života na Zemi, i otáčení Midgard – Země. Symbol čtyř severních řek, rozdělujících starobylou Posvátnou Daariu na čtyři „oblastí“ nebo „strany“, na kterých původně žily čtyři Rody Veliké Rasy.

Фаш – Пламень - Faš - Plamen

Фаш – Пламень - Faš - Plamen

Symbol Ochranného Oberegového Duchovního Ohně. Tento Duchovní Oheň očišťuje lidského Ducha od egoizmu a nízkých myšlenek. Je to symbol moci a Jednoty Bojového Ducha, vítězství Světlých Sil Rozumu na silami tmy a nevědomosti.

Цветок Папоротника – Kvítek Kapradí

Цветок Папоротника – Kvítek Kapradí

Ohnivý symbol čistoty Ducha, vládne mocnými uzdravujícími silami. Lidově jej nazývají Perunův Květ. Věří se, že je schopen odhalit v zemi skryté poklady, splnit přání. Ve skutečnosti dává člověku možnost odhalit Duchovní síly.

Чароврат - Čarovrat

Чароврат - Čarovrat

Je Oberegovým symbolem ochraňujícím člověka nebo předmět od Černých Čar (kouzel) na něj namířených. Čarovrat zobrazovali jako Ohnivý vracející se Kříž, protože se věřilo, že Oheň ničí temné síly a různá kouzla.

Яровик - Jarovík

Яровик - Jarovík

Daný symbol se používá jako Obereg pro uchování sklizené Úrody, a aby se zabránilo strátám dobytka. Proto jej často zobrazovali nad vchodem do stodoly, ovčína, stáje, kravíny atd.

Яроврат - Jarovrat

Яроврат - Jarovrat

Ohnivý Symbol Jaro – Boha, řídícího jarní kvetení a všechny blahodárné povětrnostní podmínky. Aby se obdržela dobrá úroda, bylo povinností, vypracovat symbol na zemědělské nářadí: pluhy, srpy, kosy atd.

Рожаница - Rožanice

Рожаница - Rožanice

Znak je ochranný obereg pro těhotné a ty, které nemohou otěhotnět. Traduje se, že znak si nemá člověk vyšít sám, ale nechat si jej od někoho vyšít. Široce je zastoupen na plátěných – ručníkách, prostěradlech a ženských pokrývkách hlavy. Obereg přináší spravedlivé soužití rodičů s dětmi, harmonii a blaho rodiny, ženám daruje šťastné mateřství.

Макошь – Makoš

Макошь – Makoš

Moudré matky vždy nosili tento symbol při sobě, protože věděli o blahosklonnosti Makoše k lidem se silným duchem. Ale také si byli vědomi o neodvratnosti Osudu, kterým Makoš vládne. Symbol se nacházel na hrudi a přezkách švadlen.

Марена - Mara

Марена - Kříž Mary

Je chybou považovat Maru za symbol temnoty a smrti. Význam symbolu je ochraňovat sílu života před rychlým ubýváním. Dává sílu a pokoj unaveným a upozorňuje na nadměrnou spotřebu energie. Představuje pokoj, zakonzervování, přestávku pro nakupení sil před bujným jarním růstem. Nasměrování na všechny 4 strany ukazuje, že tedy a teď ve všech stranách světa a všech elementech života je pečeť pokoje a soustředění se dovnitř.

Kříž jako takový způsobuje snížení energetického pole, což lze naměřit i přístrojem. Symbol obsahuje 5 křížů, takže tento vliv zpomalení toku energie je velmi silný.

Doporučuje se myslitelům a každému, kdo potřebuje přestávku a nakupení sil před další náročnou aktivitou.

Птица Гамаюн — Pták Gamajun

Птица Гамаюн — Pták Gamajun

Poločlověk, polopták, zpravodaj Bohů, ví vše o tomto světě od jeho stvoření a je schopen předvídat budoucnost. Žije v nebeských světech , ale někdy s písni přiletí do našeho světa. Dává poznání a naději.

Купало - Kupala

Купало - Kupala

Zobrazení Kupalova symbolu můžeme nalézt na ozdobách, na obřadních šatech, na chrámech a rituálních předmětech. Symbol také pomáhá nalézt uzdravující a magické byliny, které je možno nalézt právě v Den Boha Kupala.

Символ Даждьбог Летний – Letní symbol Dažboha

Символ Даждьбог Летний – Letní symbol Dažboha

Patří k starobylým védickým slovanským smybolům Dažboha. Ochraňuje všechny bílé lidi nezáleží na pohlaví, věku, místě narození i života. Zosobňuje sluneční světlo a plodnost, které dávají lidem sílu Slunce, štěstí a léto.
Nejčastěji se zobrazuje na chrámech, svetilištích, ozdobách, oberezích, oděvech. Letní symbol Dažboha pomáhá splnit přání, zosobňuje pravidla tvoření světa, přispívá k zachování zdraví, daruje další výhody. Každý člověk od Dažboha něco žádá, protože on je „Bůh, který dává vše.“
Člověka nesoucího tento symbol lehce v davu poznáte: jde z něj Sluneční světlo, on svítí zevnitř. Potkajíce takového člověka, ucítíte najednou duševní úlevu, uklidní se vám dýchání i srdce. Ucítíte, jak se od něj line čisté sluneční teplo.

Květ života

Květ života

Je považován za symbol obsahující veškerou geometrii života, tak jak jej známe na planetě Zemi. Je to univerzální symbol energie, života a spojení mezi vším existujícím. Tento útvar byl nalezen v mnoha kulturách v rámci duchovních praktik, ale i v rámci umění. Např. v Osirisově chrámu v Abydosu v Egyptě nebo v Indii, také v Číně, Izraeli, Japonsku či Mexiku. Podle New Age obsahuje Květ života fundamentální sdělení o povaze prostoru a času a může poskytnout jakési osvícení pro ty, kteří hluboce studovali posvátnou geometrii.

Perunova Hvězda

Perunova Hvězda

Symbol používaný široce ve světě. Slované jej používali na oděvech, vyřezávaný v místnostech či kolovrátkách. Protože k Perunovi patří blesk, tak se považovalo vhodné jej umístit na vrch budovy, aby blesk odvedl. Kromě toho je znakem válečníka, odvahy a smělosti. Archeologové jej nalézají na pancířích, přilbách, pánských košilích.

Hvězda Roda, Alatyr, Oko Boha Roda

Hvězda Roda, Alatyr, Oko Boha Roda

Osmicípá hvězda je starověký symbol skládání a rozkládání Vesmíru. Alatyr je základní kámen, na kterém odpočívají Bohové. Jednota i mnohoobraznost sil Nejvyššího, moudrost Vesmíru. Oko Roda, z kterého svítí Světlo Roda, Boží milost, kterou dává všem. Symbol se používal pro muže i ženy, jako jeden ze základních symbolů. Používal se i na ochranu na cesty.

Bodlák štěstí

Bodlák štěstí

Slovanský symbol zcelující (přitahující) štěstí, úspěch a blahobyt v každé životní situaci.

Celebník

Celebník

Obereg pro oslabené a nemocné lidi, působí mocnou celitelnou silou. (Celit = zcelovat, dávat dohromady do jednoho celku)

Dažbog

Dažbog

Bůh plodnosti, daruje splnění přání, zdraví a dalších přínosů. Od nositele tohoto oberegu vychází duševní teplo jako od sluníčka.

Jarilo Slunce

Jarilo Slunce

Symbol bohatství, plodnosti, dobrých životních podmínek, sexuální pomoci. Obereg pro úspěch a štěstí.

Liliový kruh

Liliový kruh

Symbol hojnosti a blahobytu, plnící přání „Dům – plná číše“.

Makoš

Makoš

Ochránkyně domácího hospodářství a ručních prací. Přináší do domu dostatek, blahobyt a bohatství.

Ohnivý sokol

Ohnivý sokol

Obereg je zaměřen na to, aby ochránil jeho nositele, jeho rodinu i dům od neštěstí, nemocí a zlých lidí.

Poutník

Poutník

Obereg je určen pro lidi vydávající se na dalekou cestu, putování po cizích zemích. Chrání od všemožných běd a nebezpečí, přináší úspěch.

Strom života

Strom života

Pomáhá všem počátkům, dává sílu pro růst tělesný i duchovní. Symbolizuje propojení Předků, přítomných žijících a Potomků.

Veles

Veles

Pomáhá v obchodování, zabezpečuje dostatek, blahobyt, daruje rozhodnost, odolnost a inspiraci.

Karma

Duchovní princip příčiny a následku. Myšlení a jednání jednotlivce ovlivňuje jeho budoucnost. Karma souvisí s reinkarnací, příčina a následek se přenáší do dalších životů. Karma je zamotaný uzel, z které je potřeba se dostat, naučit se jednat tak, abych nekarmoval a nevytvářel další karmické vazby. Slovo lze vyložit i jako Kárá ma - tj. Kárá mne, ve skutečnosti je to spíše trenažer, který mne učí a pomáhá se zdokonalovat.

Svarog

Je symbolem moudrosti a vyšší spravedlnosti, symbol Pravi. Svarog je spojen s nebeským ohněm a nebeskými sférami. Svarog ustanovil Kony, podle kterých Slávové žili. Obereg Svaroga Slávové považovali za mocný ochranný amulet, který přinášel svému nositeli štěstí a hojnost na každém kroku. 

Hromovník letní

Slovanský nebeský ochranný symbol přivolávající ochranu národních hodnot a lidských duší od nepřátelských sil.

Oseté pole

Starodávný slovanský védický symbol zobrazují kousek oseté - oplodněné Země. Symbol je ve tvaru kosočtverece s oddělenými 4 poli (zahrádkami). Každý z těchto pozemnků je označen tečkou, která představuje semeno - oplodněnou zemi. Ve slovanské magii se symbol používal na oděvu těhotných žen. Obrázek kosočtverce naznačuje spojení mezi ženou a zemí, životem a smrtí, láskou a nenávistí. Symbol Oseté pole je starodávným zobrazením Matky Syré Země - oplodněného ženského počátku Země - Roženice i Ženy - Roženice.