Při objednávce nad 1000 Kč dárek.

Brno Svastičné

Brno Svastičné

Svastika je a byla přítomna ve všech kulturách světa. Slované ji používali snad nejvíce, o čemž svědčí četné nálezy z vykopávek v Rusku, především na Sibiři. Ale zbylo něco i dnes a u nás?

Fasáda domu na Kopečné v Brně

Jak vidíme na obrázku, tak ano. Odpovězme si nejprve na otázku, co je to Svastika? Obšírný článek o jejím používání jsem uvedli zde. Hlubší význam tohoto symbolu lze vyjádřit jako symbolické znázornění pohybu energie. Energie se ve vesmíru pohybuje vždy po spirále, ne po přímkách. Jako příklad si uveďme spirálu nad Norskem 12.9.2009

Spirála nad Norskem
Spirála nad Norskem

Jedná se o proud iontů z HAARPu nebo jiného zařízení, který míří do atmosféry a když narazí na ionosféru, vytváří - roztáčí - kolmou spirálu iontů. Mimochodem "média" to, jako jeden muž, označila jako test ruské střely Bulava... a lidé to zbaštili (nechápajíce ani principy fungování vesmíru, ani to, že žijí v mediálním Matrixu). Tedy energie - proud iontů se pohybuje ve spirále jak v tom modrém proudu, tak i v té kolmé, placaté, bílé spirále. Sva-S-Tika - toto slovo si můžeme rozložit slabikově: SVA - nebesa (např. v angličtině swan - labuť, nebeský pták; SVAtý - odvozeně nebeský v češtině); S - Slunce; Tika - kruhový pohyb (tik - tak, tikat, mít tik = pohyb svalu, politika = mnoho pohybů najednou). Čili svastika je nebeský kruhový pohyb. Takto vypadá při pohledu shora naše galaxie:

Naše galaxie Mléčná dráha

Naše galaxie Mléčná dráha

 Nyní je otázka jak trojrozměrný pohyb vyjádřit symbolicky ve 2D, tj. na papíře. V tom nám pomáhá Staroslovienská bukvice a konkrétně bukvice G - Glagoli (Hlaholit - vydávat zvuk, proud energie ve formě zvukové vibrace), jejíž obraz je pohyb:

4. bukvice G

Položíme-li 4. bukvice Г na plochu, získáme SYMBOL Svastiky. Takto naši předkové dávali všemu hluboký smysl. Významem symbolu svastiky je pohyb, je to ploché vyjádření 3D obrázku pohybu energie. Může se točit doprava - tak jako Jarilo Sluníčko vychází na východě a jde po obloze doprava = posoloň nebo se může točit doleva, tj. proti Slunci - kolovrat, podle toho jak ty "géčka" nastavíme a tak symbolizují točení té spirály/šroubovice energie. Tento symbol vyvolává dále torzní pole, které přináší vlivy na své okolí. Proto naši předkové vyšívali svastiky na oděvy, vyrývali na nářadí, dávali na zbraně či budovy. Jaké jsou konkrétní vlivy různých druhů svastických symbolů jsme uvedli v článku Přehled Slovanských symbolů. Jedna z důležitých funkcí symbolů je ochrana před temnými silami. Nyní začíná být zřejmější, proč je třeba Svastiku ze života lidu odstranit. K tomu posloužil mimo jiné jako tzv. užitečný idiot Hitler, skrze kterého je nyní svastika v Evropě zakazována. Připomeňme jen, že ten ji používal cca 20 let. My Slované ji používáme tisíce let, jak dokazují i vykopávky. Proces odstraňování svastiky ovšem nezačal s Hitlerem, ale s pokřesťanšťováním, kdy byla nahrazována křížem. Proč? Kříž jako takový je symbol s opačnou funkcí - pozastavování toku energie. Jemnými přístroji, které měří elektromagnetické pole, lze u křížů změřit pokles intenzity tohoto pole. Kříž svým tvarem takto působí a toho naši předkové využívali a malovali si rovnoramenné kříže na štíty pro boj s nepřítelem. Další příklad působení můžeme vidět u symbolu Mary:

Kříž Mary

jehož funkcí je umožnit člověku načerpat nové síly před náročným obdobím. Mara je také Bohyní zimního odpočinutí. Na symbolu je vidět 5 křížů, tedy zesílení funkce pozastavení toku energií. 

Proč nás chtějí pozastavit? Jde o smysl života - kterým je evoluce Ducha. Máme se vyvíjet, nabírat zkušenosti, růst - tj. rozvíjet naše energetická těla. Například jedno z těl - Duše, což je tělo plazmové podstaty nacházející se v oblasti hrudi, tak ta roste etickými rozhodnutími. No a aby hra, zvaná Život, byla zábavná, tak bylo nastaveno, že je zde síla - v Indii nazývaná Satana, která působí proti evoluci Ducha. Tím můžeme uzavřít úvod: Svastika - pohyb energie, Kříž - pozastavení energie.

Pojďme se podívat jaké svastické symboly máme v Brně. A začněme třeba v centru na Joštově 3, Dům u Bílého Lva. Nad oknem je vidět pás svastických ornamentů, je to vlastně poloviční svastika, ten druhý proužek, který jej protíná, chybí:

Joštova 3

Zajímavá je budova Fakulty sociálních studií, kde máme hned dva druhy svastik. První pás je nad oknem v přízemí:

Fakulta sociálních studií, vchod

 Tato svastika je také tvořena pouze jedním proužkem, který se ale zaplétá sám do sebe a navíc jsou tam tečky:

FSS detail pásu v přízemí

Nad okny prvního patra je jiný pás symbolů, již se zde prolínají dva pruhy a v místě překřížení je místo klasické jedné linky dvojitá, hezké je umístění dubových lístků:

Pás v patře s dvojitou linkou

Opodál na Husově ulici 17 stojí škola, na které je pás s poloviční, jednolinkovou svastikou:

Škola na ulici Husova 17

Podobně je jednolinka kousek dál na Pekařské 4, kde je navíc nad oknem linka bez spirály:

Okno se svastickými linkami na Pekařské 4

Také brněnské Hlavní nádraží má poloviční svastiku jak venku tak i vevnitř:

Fasáda Hlavního nádraží v Brně s poloviční svastikou

V hale nádraží jsou linky kolem dokola

Zajímavé tvary linek najdeme na Kapucínském náměstí 10, kde jsou hned dva tvary vedle sebe:

Dva tvary linek na Kapucínském nám. 10

Na Anenské 3 je linka zamotaná do sebe jiným způsobem, než na Joštově 10:

 Anenská 3, linka svastiky prolínající sebe samu

Zlatým hřebem je dům s krásnou secesní fasádou na ulici Kopečná č. 12, který má čistokrevný pás svastik ze dvou prolínajících se linek:

Brno Kopečná 12 celkový pohled

Bližší pohled na krásnou fasádu tohoto domu:

Brno Kopečná 12 detailní pohled

Má snad tento dům a i ostatní uvedené svastiky cokoli společného s nacisty? Jistě ne. Pouze jde o to, aby energie proudila, jak by jistě doporučil každý poradce Feng-šuej.