Při objednávce nad 1000 Kč dárek.

Zdraví, celitelství a léčení

Co je to Zdraví? Lze to říct z různého úhlu pohledu. Začnu od toho co cítí člověk. Zdravý jsem tehdy, když necítím žádný problém, bolest. Obecněji se dá říct, že Zdraví je rovnováha příjmu a výdeje energie na všech úrovních fungování člověka. Také imunitní systém je udržování dynamické rovnováhy všech systémů těla. Není to statický stav.

Zamysleme se nad rozborem samotného slova ZDRAVÍ. Z – země, D – dobro/navršování, RA – energie, V – Vědi/poznání, I – vyrovnávání. Dohromady si můžeme poskládat obrázek jevu: Nahromaděná zemská energie vyrovnaná a poznaná (vědomá).

Jistě by se daly formulovat i další úhly pohledu. V našem slovanském slovníku si vysvětleme další dvě související slova CELIT a LÉČIT. Ona nám podají obrázek o souvisejících jevech. Prvním z pojmů je starý slovanský pojem CELITELSTVÍ, dnes bych jej vysvětlil jako uzdravitelství. Je složeno z kořene CELIT a přípony. Celení ukazuje v čem je jádro uzdravení – spojit opět dohromady všechny tři složky. Slovanský pohled na člověka je CELOSTNÍ (všimněte si stejného kořene CEL), ve všech třech rovinách – tělesné, duševní i duchovní. Zcelit, propojit vše je jádrem uzdravení. Nemoc vždy začíná na vyšší rovině. A pokud není řešena, projeví se jako zrcadlo na nižší rovině. Dnes se tomu říká psychosomatika. Dám příklad. Někdo se velmi rozčiluje. Rozčílení je vibrace, s člověkem vztek doslova lomcuje. Na tuto vibraci je citlivý orgán játra. Proto se člověku začnou kazit játra, začnou mu žloutnout oči atd. (propojení s játry dle čínské medicíny). O psychosomatických příčinách píše velmi dobře Ruediger Dahlke. Proto jsem se rozhodl přinést jeho knihy čtenářům: Nemoc jako řeč ženské dušeNemoc jako řeč dětské duše a Jídlo jako šance. Co jíme a jak jíme, to jsme.

Nemoc je tedy ukazatelem toho, co děláme špatně. Tělo je moudré a vlastně nás zneschopní, abychom se začali chovat jinak. Velmi dobře o tom píše V. Sinelnikov v knihách Dohoda s nemocí I. II. Nemoc je informace o tom, co děláme špatně a NE-MOC znamená, že nejsme mocní, schopní něčeho a musíme se k tomu postavit. Má nás to zastavit a přivést zpět k správnému jednání a na ještě vyšší rovině – k správnému myšlení. Jak dnes myslím, tak budu zítra žít. Jak jsem včera myslel, tak jsem dnes (ne)MOCNÝ.

Je na místě říci si o dnešním stavu, jak funguje systém. Dnes se používá slovo LÉČIT. Co to znamená? Máme v češtině slova léčka, leč – tu pořádají myslivci a honí v honitbě zvěř a zabíjejí. Léčit je něco obdobného. Lékař honí příznaky nemoci, vyhání ji LÉKEM (srovnej význam leknout se) z orgánu jinam, případně zahání (potlačuje) vjemy (bolest), které pociťujeme. Bohužel většinou neuzdravuje. Uzdravit se lze především změnou sebe sama – změnou skutečné příčiny, proč se nemoc objevila. Honěním příznaků, kladením léčky – léčením to nejde. Když se řízneme, taky řekneme „Rána se mi zacelila“. Neřekneme „Rána se mi zaléčila“. V této větě dokonce cítím to zahánění nemoci. CELit a LÉČit mají opačné kořeny. Řešení pouze v tělesné rovině chemickými látkami může dosáhnout dočasných úspěchů. Trvale však pouze na vyšší rovině – duševní a duchovní.

Chemické látky se na nás sypou ze všech stran. Jak to přežít řeší odborník nad jiné povolaný prof.Anna Strunecká. Systém ji to pěkně osolil problémy v práci na univerzitě nebo i oceněním Bludný balvan od Českého klubu skeptiků Sysifos. Přinášíme její rady ve dvou knihách: Jak přežít dobu jedovou?, která se věnuje tomu, jak se v každodenním životě chránit před největšími a skrytými jedy současné doby jako jsou aspartam, statiny, umělá barviva a hormonálních disruptory. Řeší rizika konzumace sóji, Coca-Coly či populárního MMS. Druhá kniha Varovné signály očkování, řeší rizika očkování, které se z původně objeveného mechanizmu obrany stalo byznysem s vedlejšími účinky za pomoci příkazu států. Je na každém, jak si informace vyhodnotí.

Na druhou stranu, farmaceutický průmysl může pomoci mnohým lidem pochopit, že žijeme v jakémsi druhu Matrixu. Zde je krátké video Bruce Liptona o farmabyznysu:

Možná nejvíce celostní systém poznání o zdraví na planetě je Ajurvéda, která pomocí tří dóš: vítr sliz a žluč je schopna popsat typologii a procesy v člověku a následně dát konkrétní zdravotní doporučení. Podle klasické ájurvédy má každý člověk již od narození zcela specifický a vyvážený poměr tří dóš a jejich nerovnováha způsobuje pocity nevole, bolesti, onemocnění a choroby. Má ajurvéda něco společného se Slovany?

Poznání o zdraví Árijců, kterému se říká Ajurvéda – věda o životě, v angličtině zní Aryanveda – véda Árijců. Kdo byli Árijci naznačím. V Rigvédě se píše, že přišli ze severu a také připomenu, že více nositelů haploskupiny R1a (slovanské) než v Evropě žije v severní Indii:

---mapa z knihy Tajné dejiny Slovenov a Uhorska: Rozšíření genetické haploskupiny R1a, procenta znamenají míru výskytu v populaci---

Přijmeme-li hypotézu, že Árijci přišli ze Sibiře a byli to nositelé genu R1a, jsou to naši příbuzní. Jejich poznání se přes celou zeměkouli dostalo nyní až k nám. Nedávno zde byl článek, Kterak Britové zfetovali Čínu. Britové úřadovali také v Indii a vyhnali část učitelů Ajurvédy, protože je začali pronásledovat. A ti museli emigrovat. Mnozí utekli do USA a v poslední době se někteří dostali do Evropy a i k nám do Čech. Tak mi to vyprávěl Pavol Hlóška, ke kterému jsem zašel na Ajurvédské poradenství. Jeho jsem zase překvapil povídáním o tom, kdo to byli Árijci. Pavol se u jedno indického učitele u nás v Česku vyučil. Árijské poselství od Předků se dostalo až k nám, kruh se uzavřel. Dočíst se o něm můžete v knihách Ajurvéda česky a Ajurvéda duše a těla právě od Pavla Hlóšky. Svým poradenstvím mi pomohl a tak mohu dosvědčit, že naše staré poznání stále ještě funguje. Nejprve mi zjistil z tepu srdce, jaké mám „vzorové, ideální“ složení tří dóš a poté jaký mám aktuální stav. Doporučení potom posunuje člověka k tomu vzorovému stavu. Pro každý typ člověka (jeho složení dóš – vítr, žluč a sliz) je vhodná jiná strava, její složení, konzistence, zda teplou či studenou apod. Co je pro jednoho přínosem, druhému může v danou chvíli škodit. Základní způsob jak si udržet zdraví podle Ajurvédy je způsob stravování (tj. Příjem energie). Jak jsme si řekli, zdraví je dynamická rovnováha. Zdraví si udržíme či získáme jedině převzetím zodpovědnosti sami za sebe. Kterou cestou půjdeme nezáleží, zda si vezmeme informace od Dahlkeho psychosomatiky, čínské medicíny,  árijské védy či slovanských bylinkářů. Důležitá je práce na sobě a převzetí odpovědnosti sama za sebe, vzít si ji od Matrixu zpět. Vědomě žít, jíst, dýchat.