Při objednávce nad 1000 Kč dárek.

Svastika - Pravda a lež

Tento článok je pripravený na základe materiálov poskytnutých a prednášaných Pátrom Dijom Alexandrom.

Od druhej polovice 20. storočia sa politici, médiá aj orgány štátnej propagandy rôznych krajín Európy a USA snažia cielene vnucovať všetkým národom Európy, krajinám západnej pologule aj slovanským národom veľmi zvláštne stereotypy týkajúce sa jedného prastarého symbolu – Svastiky. Politici a propaganda spájajú Svastiku s Druhou svetovou vojnou a Nemeckom 30-tych a 40-tych rokov minulého storočia a jeho vodcom, Adolfom Hitlerom, ktorý zvolil svastiku za politický a štátny symbol vtedajšieho Nemecka. Keď vidia svastiku, hneď kričia o hrôzach Druhej svetovej vojny, o desiatkach miliónoch padlých, o holokauste, o znovuzrodení fašizmu a nacizmu. Dokonca aj mnohí vedci by si radi vyslúžili teplejšie miestečko od politikov, a preto sa neraz stavajú na ich stranu. Patria tu aj mnohí populárni pracovníci médií, ktorí rovnako aktívne aj keď bez hlbších znalostí nanucujú masám tie isté nezmysly o Svastike, ako keby ju vymyslel Hitler a predtým akože vôbec neexistovala. Hoci tieto lži boli najsilnejšie po Druhej svetovej vojne, žijú už desaťročia.

Na základe tohto brainwashingu sa už nikto nezamýšľa nad tým, čo svastika vo svojej podstate symbolizuje. Nuž kde je Pravda o Svastike a kde lož?

Svastika je najstarším solárnym symbolom na Svete. Lži o nej boli vymyslené najmä v druhej polovici minulého storočia rôznymi politickými silami, ale tieto lži nemajú nič spoločné so systémovým odkazom, ktorý je materializovaný vo Svastike. Nuž oddeľme Pravdu od lži a ukážme si, že aj dnes existujú ľudia, ktorí stále žijú tak ako pred tisícročiami, a vôbec nepodliehajú vymysleným stereotypom šíreným v Európe a Severnej Amerike. Existuje aj iný pohľad, ktorý sa značne líši od oficiálnej propagandy.

Musíme si vyjasniť, že nikdy neexistovala nijaká «hitlerovská svastika». Symbol, ktorý sa používal v Nemecku 30-tych a 40-tych rokov minulého storočia sa nazýval «HAKENKREUZ», čo znamená «hákový kríž». Okrem toho ani nemeckí fašisti nikdy neexistovali, pretože fašizmus ako zriadenie existovalo v Španielsku, Portugalsku, Taliansku, Bulharsku, Maďarsku, Chorvátsku a pod. V Nemecku bol «NÁRODNÝ SOCIALIZMUS».

Ešte začiatkom minulého storočia – teda pred Druhou svetovou vojnou – existovali v Európe, ale najmä v USA pozdravné pohľadnice, na ktorých bola používaná Svastika:

Svastika - USA - Pohlednice Svastika - USA - Pohlednice Svastika - USA - Pohlednice

Svastika - USA - Pohlednice Svastika - USA - Pohlednice
Svastika - USA - Pohlednice Svastika - USA - Pohlednice
Svastika - USA - Pohlednice Svastika - USA - Pohlednice

Ale v iných častiach sveta je používaná bežne dodnes. Napríklad v Ázii:

Svastika Asie Svastika Asie
Svastika Asie Svastika Asie

Konkrétne napríklad v Indii:

Svastika - Asie - Indie

V Tibete:

Svastika - Asie - Tibet

V Číne:

Svastika - Asie - Čína Svastika - Asie - Čína

V Kórei:

Svastika - Asie - Korea

V Japonsku:

Svastika - Asie - Japonsko

Vo Vietname:

Svastika - Asie - Vietnam

A iných krajinách:

Svastika - Asie Svastika - Asie
Svastika - Asie Svastika - Asie

Tam všade sa Svastika používa a chápe v jej prvopočiatočnom význame, ako symbol šťastia, dostatku, úspechu či harmónie. Zároveň to znamená, že to, čo sa dnes učí a šíri v krajinách západnej Európy a USA nie je Pravda dokonca ani v porovnaní so zvykmi v mnohých krajinách dnešného sveta.

Ak by aj chceli spájať Svastiku s udalosťami vojny, tak predsa to neboli symboly, čo rozpútali Druhú svetovú vojnu. Nie symboly ničili milióny ľudí, robili to predsa iní ľudia. Ale keď už je reč o symboloch používaných vo vojne, nuž prečo si nepovedať niečo aj o inom symbole tých čias, ktorý sa používal v Nemecku? Aký to bol symbol? Najviac sa používal KRÍŽ. Môžeme ho vidieť na tankoch:

Kříž - Evropa - Německo Kříž - Evropa - Německo Kříž - Evropa - Německo

Alebo aj na krídlach Luftwaffe, teda na tých plochách, ktoré mohli vidieť tí, medzi ktorých rozsievali smrť.

Kříž - Evropa - Německo

Hitler nikoho nevyznamenával Svastikou, všetkých hrdlorezov vyznamenával rádom Železného kríža:

Kříž - Evropa - Německo Kříž - Evropa - Německo

Ale každý vie, že kríž je znakom kresťanstva:

Kříž - Evropa - Německo Svastika Svastika

Ale prečo potom kresťanský kríž nikto nezakázal? Ako to, že nikto neoznačil kríž za hitlerovský symbol? Prečo kríž nie je považovaný za symbol nacistov? Prečo ho dodnes používajú aj náboženstvá?

Svastika Svastika Svastika

Svastika má oveľa staršie korene ako by nám chcela nahovoriť oficiálna propaganda a médiá. Napríklad v Indii existuje pamätná doska, na ktorej je nápis tvrdiaci, že Svastiku používajú minimálne 8 000 rokov:

Svastika - Asie - Indie Svastika - Asie - Indie

Svastika - Asie - Indie

Používanie Svastiky v Indii 8 000 rokov je samozrejme iba to obdobie, odkedy dostali od našich Predkov, Árijcov, Védy. Len odvtedy ju poznajú a majú o tom písomné zdroje.

Svastika - Asie - Indie Svastika - Asie - Indie Svastika - Asie - Indie

Napríklad v Singapure už viac ako 65 rokov existuje THE RED SWASTIKA CHARITY FOUNDATION, ktorá má množstvo inštitúcií, vrátane škôl a nemocnice:

Svastika - Asie - Singapur Svastika - Asie - Singapur Svastika - Asie - Singapur

Kde dominantným symbolom je Červená Svastika.

V dnešných encyklopédiách svetových náboženstiev nájdete svastiku «pridelenú» budhizmu, ako jeho symbol tak,

Svastika - Asie - Budhismus

ako je kríž priradený kresťanstvu.

Aj napriek tomu sa svastika používa všeobecne.

Svastika - Asie

Je prítomná aj v Hinduizme:

Svastika - Asie - Hinduismus

Aj v Bone:

Svastika - Asie - Bon

Ako aj v prastarých vierovyznaniach ďalších národov:

Svastika a víry

Svastika - Asie - Dalailama Svastika - Asie Svastika - Asie
Svastika - Asie Svastika Svastika - Asie

 

Svastika - Asie Svastika

Takže už je čas si oficiálne všimnúť, že Svastika je svätým symbolom nasledovníkov hinduizmu, budhizmu a radu ďalších náboženstiev a prastarých vierovyznaní založených na nasledovaní Rodu. V rôznych kultúrach, v závislosti od rozličnej hĺbky nasledovania Predkov, existuje množstvo výkladov významu a zmyslu Svastiky, ktoré objasňujú vplyvy Svastiky na ľudí. Ale vysvetľovanie všetkých výkladov smeruje k jednému významu – účinkuje na podvedomé emócie človeka a na jeho úsilie o dosiahnutie dokonalosti. Veď Svastika nie je nič iné, ako harmonické spojenie tela, Duše, Ducha a Svedomia, a len ten človek, ktorý dosiahne vnútornú harmóniu a spojí v sebe Svastikou všetky elementy, môže dosiahnuť vystúpenie z kruhu znovuzrodení a dostať sa na Svetlo Bohov:

Kruh

A ako je to s používaním Svastiky v Európe? Počnúc Talianskom:

Svastika - Evropa - Itálie

A Gréckom:

Svastika - Evropa - Řecko Svastika - Evropa - Řecko

A nekončiac severskými krajinami:

Svastika - Evropa Svastika - Evropa

Jedinou krajinou Európy, kde je Svastika zakázaná je Nemecko, hoci používa množstvo symboliky vychádzajúcej zo železného kríža (?) napríklad aj Bundeswehr:

Kříž - Evropa - Německo

Svastiku môžeme vidieť na budovách vo Švajčiarsku:

Svastika - Evropa - Švýcarsko Svastika - Evropa - Švýcarsko

Uvidíte ju aj na bráne jedného francúzskeho ministerstva v Paríži:

Svastika - Evropa - Francie - Paříž

Na mozaikovej dlažbe chrámu Notre Dame:

Svastika - Evropa - Francie - Notre-Dame Svastika - Evropa - Francie - Notre-Dame

Hojne ju nájdete vo Vatikáne:

Svastika - Evropa - Vatikán Svastika - Evropa - Vatikán

Na obrazoch Raffaela:

Svastika - Evropa - Vatikán - Raffael Svastika - Evropa - Vatikán - Raffael

Svastika - Evropa - Vatikán - Raffael

V Holandsku – napr. maľba nad vchodom z r. 1542:

Svastika - Evropa - Holandsko

V Litve vo sviatočnom chorovode bežne vysielanom televíziou:

Svastika - Evropa - Litva Svastika - Evropa - Litva Svastika - Evropa - Litva

Vo Fínsku je Svastika úplne oficiálne používaná ako štátny symbol:

Svastika - Evropa - Finsko Svastika - Evropa - Finsko

Fínsky štátny symbol založený na Svastike sa volá Hakaristi:

Svastika - Evropa - Finsko

Svastika je posvätný symbol ugrofínskych národov používaný storočia:

Svastika - Evropa - Ugrofinové Svastika - Evropa - Ugrofinové

Ako štátny symbol sa používa od roku 1918:

Svastika - Evropa - Finsko Svastika - Evropa - Finsko

Za používanie Svastiky ako štátneho symbolu nekritizovala Fínsko nijaká krajina, jediná kritika prišla od francúzskych novín Le Monde v októbri 2005, keď denník kritizoval, že na zástave fínskeho vojenského letectva je Svastika. Bolo to pri príležitosti, keď fínsky prezident na slávnostnej ceremónii 20. októbra 2005 odovzdával vojenskú zástavu Vojenskému leteckému učilišťu.

Svastika - Evropa - Finsko Svastika - Evropa - Finsko Svastika - Evropa - Finsko

Svastika - Evropa - Finsko

Zástavu zaviedol 8. novembra 1957 vtedajší fínsky prezident:

Svastika - Evropa - Finsko

A Svastika Hokaristi je aj na oficiálnej zástave fínskeho prezidenta:

Svastika - Evropa - Finsko

Teda Svastiku používa aj používalo veľa národov sveta. Málokto napríklad dnes vie, čo znamenala skratka «CA» na náplecníkoch sovietskych vojakov z čias Druhej svetovej vojny a socializmu. Mnohí si to vysvetľovali ako «Sovietska Armáda», ale pravda je úplne iná. V čase, keď nemecká armáda došla k Moskve bola už Červená armáda v podstate zničená. Stalin naliehavo prosil o pomoc obyvateľov Sibíri, ktorí reagovali bez váhania. Mali však podmienku, aby mali na náplecníkoch označenie «Sibírska Armáda», čo im aj Stalin umožnil. Nuž bola to na 80 až 90% armáda Starovercov, ktorí došli až do Berlína. Samozrejme, popri nich existovali zložky vojsk NKVD ktoré sú zodpovedné za mnohé zverstvá vrátane vyhladzovania civilného obyvateľstva. Takto musíme v súvislostiach chápať aj udalosti sprevádzajúce vojenské operácie. Navyše, Starovecov nebolo také obrovské množstvo, ako sa snaží nahovoriť dnešná propaganda, t.j. šíria dezinformácie, že Rusko zmobilizovalo obrovské množstvo vojakov a bolo im jedno koľko ľudí padne. Ak sa vnímavo pozriete napríklad na filmy Oslobodenie, či Vojaci slobody a iné zistíte, že počet vojakov ruskej a nemeckej armády bol skoro rovnaký, teda mrhanie ľudskými zdrojmi by bolo viedlo k porážke Ruska. Takto to je stále, Sily Svetla budujú na kvalite, Sily Temnoty na množstve. Zaujímavým faktom je, že dnešní turistickí sprievodcovia po Viedni bežne podávajú informáciu, že Viedenčania sú dodnes vďační Rusom za oslobodenie Rakúska. Podľa ich vlastných slov, vyhnali Nemcov a odišli. Oproti tomu stoja skúsenosti obyvateľov tých miest Európy, ktoré oslobodili Američania. Všetky boli vydrancované...

Pretože to boli väčšinou Staroverci, tak väčšina z nich odišla na front so znakmi Svastiky na svojich odevoch aj výstroji, a nikdy za to neboli považovaní za fašistov. Znak Svastiky bol teda hojne požívaní aj Sibírčanmi na zbraniach:

Svastika - Rusko - Sibiř

Ale na Sibíri vôbec prežila Svastika aj Noc Svaroga aj na predmetoch dennej potreby a oblečení:

Svastika - Rusko - Sibiř Svastika - Rusko - Sibiř Svastika - Rusko - Sibiř

Svastika - Rusko - Sibiř

Požíva sa aj na znameniach a erboch:

Svastika - Rusko

U väčšiny starých národov bola Svastika symbolom pohybu života, Slnka, Svetla a blahobytu.

Svastika

Ale aj napriek tomu sa Nemecko pri svojom predsedníctve EÚ r. 2007 pokúsilo zaviesť zákaz používania Svastiky ako symbolu pre všetkých 27 krajín EÚ. Bol to už druhý pokus kanclérky Merkelovej, ale ako pri prvom pokuse r. 2005 návrh neprešiel. Proti návrhu hlasovali nielen také krajiny ako Holandsko, Belgicko, Dánsko, Maďarsko, Taliansko, Veľká Británia, Fínsko, Lotyšsko, Estónsko, ale protestovali aj rôzne náboženské a spoločenské organizácie Európy. Najaktívnejšia je činnosť Fóra Hinduistov Veľkej Británie:

Svastika - Evropa - Velká Británie - Hinduisté

Jeho filiálky sú po väčšine krajín EÚ:

Svastika - Evropa - Hinduisté

Svastika je jeden z najsvätejších symbolov hinduistickej tradície a ako povedal generálny sekretár Fóra Hinduistov Veľkej Británie Ramesh Kallidai, Svastika je po viac ako 5 000 rokov považovaná za symbol na odháňanie zla. Okrem toho, v hinduistickej tradícii sa Svastika tradične považuje za symbol prinášajúci úspech, a preto ho nosili aj vojaci indických jednotiek, ktoré v zostave armády Veľkej Británie bojovali v Európe a padli v Druhej svetovej vojne.

Ramesh Kallidai

Ramesh Kallidai

Indická armáda - Druhá světová válka

Fórum vykonáva širokú prednáškovú činnosť vo Veľkej Británii a Európe, aby bojovali proti negatívnemu významu, ktorý bol vytvorený okolo Svastiky. Fórum hinduistov Veľkej Británie sa teší aj podpore politikov, ba aj samotného premiéra G. Browna, ktorý podporuje ich boj proti zákazu zobrazovania Svastiky, lebo táto je symbolom nielen hinduizmu, ale aj budhizmu:

Svastika - Dalailama Svastika - G.Brown

Je symbolom aj pre náboženské cítenie mnohých ľudí, lebo by to bolo aj pošliapanie pamiatky padlých hinduistov v bojoch Druhej svetovej vojny. Preto nikto vo Veľkej Británii neuvažuje o reálnom zákaze, alebo podpore zákazu používania a zobrazovania Svastiky. Okrem toho, priamo v Londýne môžete vidieť Svastiku aj na mnohých budovách:

Svastika - Evropa - Velká Británie - Londýn Svastika - Evropa - Velká Británie - Londýn Svastika - Evropa - Velká Británie - Londýn

Svastika - Evropa - Velká Británie - Londýn

A aby to nebolo len na Londýn či Európu ako takú, Svastiku bežne uvidíte aj v amerických seriáloch. Možno, že by niektorí naši „odborníci“ na Svastiku radi obvinili z fašizmu či extrémizmu aj Michaela Douglasa, celý seriál V uliciach San Francisca a ďalšie filmy a seriály:

Svastika - Michael Douglas - V ulicích San Francisca

Ak už sme v USA, tak sa dobre pozrime na nasledujúce logo firmy, ktorú určite netreba nikomu predstavovať a možno zistíme, že to, že sa stala takou úspešnou nebolo ponechané na náhodu v žiadnom smere:

Svastika - USA - Microsoft

Ale aby sme nechodili ďaleko. Na nasledujúcom obrázku je fotka kamennej tabule z kostola Evanjelickej Cirkvi a. v. v obci Batizovce pri Svite, okres Poprad. Je stará viac ako storočie – žeby si už vtedy a tu Hitler „chystal pôdu“?

Svastika - Evropa  Slovensko - Batizovce pri Svite Svastika - Evropa  Slovensko - Batizovce pri Svite

Ak sa na problematiku pozrieme hlbšie zistíme, že Svastika je oveľa hlbšie prítomná v našom kultúrnom prostredí ako by nám chceli nahovoriť tvari. Jednoducho poznajú jej silu a význam a boja sa jej. Hoci z času načas prebehnú v Európe snahy o jej zakázanie – ako sa to vytrvalo snaží dosiahnuť kanclérka Merkelová, nejde to. Napríklad aj v Lotyšsku sa roku 2010 dostal spor o Svastiku až na Najvyšší súd. A Najvyšší súd definitívne rozhodol, že Svastika je prastarý symbol a nie novodobý výmysel Hitlera či jeho nohsledov.

Treba brať do úvahy „veľký európsky obraz“. Keď sa tvorila EÚ, tak každá z krajín do nej vstupovala so svojim dedičstvom minulosti vrátane právneho systému. Nuž Nemecko ako jediná krajina v Európe zakázala Svastiku, hoci napríklad vo Fínsku je to štátny symbol. Ale ak by dnes nejaká členská krajina chcela niekoho stíhať za používanie Svastiky – samozrejme nehovoríme o hákovom kríži, čo nie je Svastika – tak určite pomôže sa obrátiť na Brusel. Veď neraz sa stáva, že nevedomci sú „pápežskejší ako pápež“. Legislatívny systém každej európskej krajiny uplatňuje zákaz používania fašistických/ nacistických symbolov, čo je v poriadku. Akurát nie je jasné, prečo tam niektorí neustále „natláčajú“ Svastiku a nie aj kríž... ak by chceli byť dôslední. Vlastne prečo nám berú náš prastarý symbol a nanucujú svoj kríž? Nie je táto diskriminácia pokračovaním krížových výprav?

Symbol Svastiky predstavuje rotujúci kríž so zahnutými koncami, ktoré sú nasmerované po alebo proti smeru času. Hoci sa dnes všetky Svastické symboly nazývajú jedným slovom – SVASTIKA, v podstate to nie je správne, pretože v dávnej minulosti mal každý symbol svoj samostatný názov, význam a účel, Oberegovú (ochrannú) Silu a Obrazný význam. (O symbolech si můžete přečíst v našem článku Slovanské symboly.)

Článek o svastice převzat s laskavým svolením z Tartaria.sk