Při objednávce nad 1000 Kč dárek.

Kupala

Bůh Kupala

Boh, ktorý dáva človeku možnosť vykonávať rôzne obmývania i podstúpiť obrady očistenia tela, Duše i Ducha od rôznych ochorení – chorôb. Boh usmerňujúci na radostný a šťastný život.

Kupala je veselý a prekrásny Boh, odieva sa do ľahkého bieleho odevu ozdobeného kvetmi. Na hlave má venček z prekrásnych kvetov. Považovali ho za Boha teplého obdobia leta, poľných kvetov a poľných plodov. Mnohé Slovansko-Árijské rody zaoberajúce sa roľníctvom uctievali Boha Kupalu na rovnakej úrovni ako Bohyňu Makoš, Bohyňu Taru, a tiež s Bohmi Perúnom a Velesom.
 
Pred začiatkom žatvy a zberom poľných plodov na počesť Boha Kupalu oslavoval sa sviatok, na ktorom Bohu Kupalovi a tiež všetkým Dávnym Bohom a Predkom prinášali nekrvavé obety.
 
Na obrade Pravoslávni Staroverci-Inglingovia svoje nekrvavé obety a tréby hádžu do ohňa Posvätného Svastického obetiska, aby sa všetko, čo bolo obetované objavilo na sviatočných stoloch Bohov a Predkov.
 
V spojení s tým, že Boh Kupalo je Bohom ochrancom nebeského Čertogu Koňa na Svarožom kruhu, v tento deň bolo dovolené kúpať kone, zaplietať im do hrivy rôznofarebne stuhy a krášliť ich poľnými kvetmi.

Posvátný symbol:

Купало - Kupala
Zobrazení Kupalova symbolu můžeme nalézt na ozdobách, na obřadních šatech, na chrámech a rituálních předmětech. Symbol také pomáhá nalézt uzdravující a magické byliny, které je možno nalézt právě v Den Boha Kupala.

 

Datum Runa Bůh Ochránce Rodovič, čertog Rostlina Vztah Meridián, orgán, systém Smyslový orgán
22.6. - 15.7. Kupala Kůň

Jilm,

Kapradí

K čistotě Endokrimní systém Vnitřní zvuk

Pravslávenie:

Гимн-Правьславление

Купала, Бозе наш! Славен и Триславен извечно буди! Тя все-Родно прославляем, на земли наша призываем! Даруй Родам наша обильну жатву на полях страдных, и полные закрома в хоромах наша. Ныне и присно и от Круга до Круга! Тако бысть, тако эси, тако буди!

Kupalo, Bože náš! Slaven i Třislaven buď věčně! Tebe všichni Rodní slavíme, na naši zemi pozýváme! Daruj našim Rodům hojnou sklizeň ze zasetých polí a plná zásobárny v našich domech. Nyní i navždy i od Kruhu do Kruhu! Tak bylo, tak je, tak bude!

(Zdroj popisu Bohyně a Pravslavení: Tartaria.sk)

Oboustranný dřevěný přívěsek pro narozené v Čertogu Koně si můžete zakoupit v naší ešopě: