Při objednávce nad 1000 Kč dárek.

Tarch

Bůh Tarch (Dažboh)

Boh Tarch Perúnovič, Boh – Ochranca prastarej Veľkej Múdrosti. Bol nazvaný Dažbohom (dávajúcim Bohom) preto, lebo dal ľuďom Veľkej Rasy a potomkom Nebeského Roda Deväť Santií (Kníh), ktoré patria do posvätných Véd. Syn Perúna a Lady, vnuk Svaroga, pravnuk Boha Vyšeňa.

Boh – Ochranca Čertoga Rysa (Bieleho Leoparda) na Svarožom Kruhu.
 
Tarch predkladá všetky blaha, šťastie a úspech. Tarcha Dažďboha velebili prostredníctvom posvätných národných piesní a hymien nielen za šťastný a hodnotný život Rodov Veľkej Rasy ale aj za to, že nedovolil zvíťaziť temným silám Pekelného Sveta keď sa zhromaždili na Lune Lele, aby sa zmocnili Midgard-Zeme. Na pamäť jeho veľkého víťazstva sa dodnes vykonáva na sviatok Paschet, obrad s hlbokým zmyslom (narážanie maľovaných vajec), z čoho kresťania urobili “Veľkú noc”.
 
Veľmi často sa podľa záznamov v mnohých pradávnych Védických textoch pri žiadosti o pomoc ľuďom z Rodov Veľkej Rady na Tarcha Perúnoviča obracia jeho sestra, zlatovlasá Bohyňa Tara. Oni spolu pomáhali ľuďom oživovať bezmedzné priestory na Midgard-Zemi. Boh Tarch vyberal miesta, ktoré boli najvýhodnejšie na vybudovanie usídlenia, na výstavbu Kapišťa alebo Svätilišťa a Bohyňa Tara radila ľuďom Veľkej Rasy, ktoré stromy sú vhodné na výstavbu. Okrem toho učila ľudí, aby na mieste vyrúbaných stromov vysádzali nové stromčeky. Následne na to sa mnohé Rody začali nazývať vnukmi Tarcha a Tary a územie, na ktorom sa tieto Rody usadili nazvali Veľkou Tartariou, t.j. zemou Tarcha a Tary.

Posvátný symbol:

Символ Даждьбог Летний – Letní symbol Dažboha
Patří k starobylým védickým slovanským symbolům Dažboha.  Ochraňuje všechny bílé lidi nezáleží na pohlaví, věku, místě narození i života. Zosobňuje sluneční světlo a plodnost, které dávají lidem sílu Slunce, štěstí a léto.
Nejčastěji se zobrazuje na chrámech, svetilištích, ozdobách, oberezích, oděvech. Letní symbol Dažboha pomáhá splnit přání, zosobňuje pravidla tvoření světa, přispívá k zachování zdraví, daruje další výhody. Každý člověk od Dažboha něco žádá, protože on je „Bůh, který dává vše.“
Člověka nesoucího tento symbol lehce v davu poznáte: jde z něj Sluneční světlo, on svítí zevnitř. Potkajíce takového člověka, ucítíte najednou duševní úlevu, uklidní se vám dýchání i srdce. Ucítíte, jak se od něj line čisté sluneční teplo.

 

Datum Runa Bůh Ochránce Rodovič, čertog Rostlina Vztah Meridián, orgán, systém Smyslový orgán
6.8. - 29.8. Tarch Rys Jasan K slunci

Chara,

Pupek

Vnitřní světlo

Pravslávenie:

Гимн-Правьславление

ДаждьбогТархПерунович! Славен и Триславен буди! Благодарим Тя, подателя всяческих благ, счастья и благополучия. И Велику Славу возглашаем Тебе за помощь в благих деяниях наша, и за помощь в деяниях ратных наша, да супротив темных ворогов и всякаго зла неправедного. Да прибуде Велика Сила Твоя со всеми Родами наша,ныне и присно и от Круга до Круга! Тако бысть, тако эси, тако буди!

Dažbohu Tarchu Perunoviči! Slaven i Třislaven buď! Děkujeme Ti, dárce všech milostí, štěstí i blahobytu. A Velikou Slávu prohlašujem Tobě za pomoc v našem blahém konání i za pomoc v našich vojenských činech, ano proti temným nepřátelům i všelikého zla nepravého. Ano, přibude Veliká Síla Tvoje všem našim Rodům, nyní i navždy i od Kruhu do Kruhu. Tak bylo, tak je, tak bude.

(Zdroj popisu Bohyně a Pravslavení: Tartaria.sk)

Oboustranný dřevěný přívěsek pro narozené v Čertogu Rysa si můžete zakoupit v naší ešopě: