Při objednávce nad 1000 Kč dárek.

Jak nám ukradli minulost 3: Vandalové a Barbaři

---předchozí část---

Napsáno pro Časopis Šifra.

Perun, nadepsáno hlaholicí, Zdroj: Lukáš Vaněk

Minule jsme si ukázali, že existují nálezy, že Slované měli písmo i před olympijskými fantómy Cyrilem a Metodějem™. Přesto oficiální hisTorie tvrdí, že jsme nepsali a jen si pásli vepře a tkali svetry, nic moc dalšího neuměli... vždyť jsme jen pohani, vandalové a barbaři...

Jak se mluvilo se neví

Že barbaři, jak nám Římané říkali a Suavi – jak oni slyšeli, že my nazýváme sami sebe - jsou Slované dokládá F. Moravičanský v knize Základy dějovědy světové, kde uvádí dopis papeže Jana VIII. z 9. století, v němž užívá výrazu řeč barbarská = řeč slávská (sclavica lingua). Mauro Orbini uvádí Vandalský slovník, s odvoláním se na autory Karla Vagrijského a Volfganga Lazzia ze 16. století. Příklady vandalských slov: Boj, gladkih, grob, hora, kachel, kost, lepsi, lyd, mincze, mucha, olobo, plamen, potokh, prut, ptach, skoda, snych, strach, teta, tma, volk, vvedro, zima. Český překlad překlad neuvádím, je potřeba?

HisTorie však neví jak mluvili, protože západní vědci slovansky neumí a ve svých výzkumech tuto možnost neuvažují. To platí zejména o EtRUScích. Od starověku platí Etruscam non ligatur – Etruské se nečte. Etruskové po sobě zanechali dost vytesaných nápisů a profesor Čudinov tvrdí, že řeč je dost blízká Běloruštině. Nakonec i náš A. Horák Etruské písmo přečetl.... Přesto nám Wikipedie píše, že Vandalové byli germánský kmen. A třířádkový článek na Wiki o vandalštině je skutečně vtipný: „O vandalštině je známo jen velmi málo, určité stopy však zanechala na andaluském dialektu španělštiny.“ Proč ve Španělsku? Mauro Orbini v Království Slovanů píše, že Vandalové na svém tažení do Afriky, kde dobyli Kartágo, založili ve Španělsku zemi zvanou Vandalie (dnešní Andalusie).

Je tohle ignorování náhoda? Podle mě těžko. Záměrem je něco ve stylu „chcete-li lidi ovládat, musíte je nejprve uvést do nevědomosti“. Proto bylo třeba nejen lidem změnit řeč, ale i tuto informaci o slovanské řeči, která vysvětluje svět, smazat. K tomu posloužilo duo C&M, jak jsme si ukázali minule.

Vždyť jsou to jen Barbaři

Když už Slovany odřízli „Stěhováním národů™“ od předků, tak to pro jistotu ještě zabetonovali pojmenováním Barbaři s obrazem negramotných divochů, sice už ne se vzhledem Burianova opočlověka s předkusem, kožešinou kolem pasu a kyjem, ale stále ještě negramotného primitiva, přihlouple vzývajícího zemské živly. Jaká ale byla skutečnost? F. Moravičanský v knize Děje říše velkomoravské (1883) popisuje, že jsme s Římany vycházeli obdobně jako dnes. Někdy jsme s nimi bojovali, jindy žili v míru a stvrzovali jej manželskými svazky a skoro pořád obchodovali, například slovanský vládce Atal (Attalus), 236-265, dal císaři Galienovi svou dceru Pipu za ženu.

Co vůbec slovo Barbar znamená? Dnešní obraz je popsán výše. Samotné slovo používali Římané (my jsme si tak neříkali). Proč? Jeho význam vychází ze Staroslověnštiny a i v ruštině se dosud používá slovo Varvar (místo Barbar). Ar je dosud plošná míra a dříve znamenal něco uzavřeného (slov-ar – uzavíral slovíčka, such-ar uzavíral sucho atd.), tedy vytýčené území někoho. Když se Slované na společném zasedání – veče – dohodli, že půjdou do války, znamenalo to, že půjdou do cizí země, tedy v Ar. No a do útoku zvolali „V AR“. V angličtině tento obraz kupodivu zůstal dodnes, válka se řekne vór a napíše WAR. A tak když obvyklý obrázek Římanů, jak viděli, že na ně útočí lidé křičící VAR, VÁR, tak jim začali říkat Varvaři. Mimochodem, v roce 2014 si z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech odvezl zvláštní uznání srbský film Barbaři – v originále Varvari.

Smutné je, že historie obrazem primitivů – barbarů – dosáhla toho, že se o našich předcích v dějepise ani neučíme. Prostě předstíráme, že to není důležité. Můžeme se učit o Řecku, Římu, Franské říši, ale o kmenech mimo židokřesťanskou civilizaci nikoli. Proč taky, když to byli jen negramotní barbaři? Výsledkem tohoto programování je odklon od naší kultury a přejetí cizí, cizího programování (světonázoru).

Všechny cesty vedou do Říma

Konstrukt, že „všechny cesty vedou do Říma“, byl zaveden mocenskou organizací zvanou katolická církev. Vše, co bylo před zavedením křesťanství, bylo podle ní divoké, necivilizované. Cyril s Metodějem nám přinesli písmo, civilizaci, pravé náboženství, zkrátka samé dobré věci…

Jak jsem se dozvěděl na výletě na Znojemsko, nejstarší vinici Šobes taky údajně založili římští legionáři. Těžká to služba, tahat v jedné ruce meč a v druhé rýč a pytel s rostlinkami. No jen si to představte: Přijde římská kohorta a pro místní z lásky postaví vodovod, vinice i lázně. Asi stejně reálné, jako že americká armáda v Iráku přinesla místním demokracii. Anebo prozřeme a uvidíme skutečnost: Amíci Irák (Lybii, Afghánistán...) rozbombili, pro místní obyvatelstvo nepostavili nic, naopak posloužilo jako lovná zvěř pro střelbu z vrtulníku... a z "úcty" kmístní kultuře si postavili tábor na archeologickém nalezišti starověkého města Babylon a tankama jej rozjezdili...

Dobře tento konstrukt glosovali dva postarší pánové na jedné historické přednášce, když vědec prezentoval nový archeologický areál u vykopávek na Jihu Moravy: „Jó a za 300 let budou říkat, že to postavili Římani.“

Pokud to nelze ignorovat, označit za podvrh

Velesova kniha je zářný příklad, kdy je oficiální hisTorií považována za podvrh. O co jde. Velesova kniha byla vyřezána do dřevěných destiček někdy v 9. století Jagajlo Ganem, možná i na našem území či v Polsku. Nalezena byla v jednom šlechtickém sídle v Rusku za občanské války, bělogvardějcem Izenbekem, který ji převezl do Bruselu. Tam se seznámil se spisovatelem Miroljubovem, který znaky přepsal na papír a zachovala se i fotka 16.té destičky. Knihu pak zabavili SS, konkrétně organizace Ahnenerbe. Na veřejnost se dostala v USA roku 1955 v ruském emigrantském časopise Žar Ptica. Oficiální HisTorie nemůže Velesovu knihu uznat, protože by padly její konstrukty. Popisuje totiž různé pohyby kmenů posledních pár tisíc let. Nebo uvádí, že jsme bojovali s Řeky, kteří nás pomlouvali, že děláme lidské oběti a podobné výroky.

Jedním z argumentů HisTorie je, že písmena použitá v knize – tzv. Velesovice nikde jinde není. Toto padlo roku 2000, když byl vykopán „Novgorodský Žaltář“ z 10. století, psaný stejnými písmeny. Žaltář s Davidovými žalmy se stal nejstarší slovanskou knihou, Velesovu knihu však na milost nevzali. Doporučujeme obhajobu Velesovy knihy prof. Kljosova, který je genetik a dokládá, že popisované migrační vlny souhlasí s genetickými liniemi. Další argument proti Velesově knize je, že je to novodobý podvrh, ovšem kritici se neshodli z které doby (středověk, či 50. léta?). Na to lze odvětit, že knihu měla s sebou Anna Jaroslavna, když se vdala za Heinricha I. v 11. st. A zpět z Francie do Ruska ji přivezli ruští vojáci, když porazili Napoleona.

Nápis na Velestúre

Podobně je to s nápisem na skále na Velestúre, což je vrch v hlavním hřebenu Kremnických vrchů. Jeho objevitele Pavla Križka obvinili, že to tam vytesal on a dál se tím odmítají zaobírat. Již 150 let. A minule jsme si ukázali, že již 100 let ignorují mozaiky se slovanskými nápisy vykopané v Gerase, starší než roku 729, kdy byly zasypány. 

Dokonce i sesbírané lidové písně v Bulharsku v druhé polovině 19. století I. Gologanovem a vydané ruským etnologem S. I. Verkovičem jako Véda Slavjan byli napadnuté jako falsifikát z důvodu: vše co je slovanské, nemůže být antické a že Bulhaři nemohou mít historickou paměť starší, než byla turecká poroba. Krásný konstrukt, že? V písních se mluví o hrdinech a panovnících dávných „slovanských/tráckých“ bulharských předků. Písně jsou posbírány mezi rodopskými a bělomořskými Bulhary – Pomaky, kteří za Turka přijali Islám. Obsahují velké množství reminiscencí z doby pohanských a védských náboženských praktik, charakteristických pro bulharský národ. „Slovanské védy“ - písně, zapsané ve specifickém bulharském dialektě, hovoří o  Trácích, kteří se velmi aktivně účastnili utváření bulharského státu.  Nesporně dokazují, že Pomaci, kteří přijali islám, jsou Bulhary z Trákie a ne Turci. To se ovšem nehodí pravoslavné církvi na Balkáně, která nepřipouští informace o tom, že jsme byli pohany, že jsme měli svou mytologii, národní epos a tisíciletou národní paměť. Do třetice jsou za podvrh považovány i Slovansko-árijské védy ze Sibiře. 

Bulharská Véda Slavjan

Slované si nevládnou sami

Pokud se hisTorii nepovedlo dějiny překroutit některým z popsaných způsobů (spálit do neexistence, ignorovat či označit za podvrh) zbývá další šikovný konstrukt: překroucení tak, že hloupé Slovany ovládal někdo jiný. Podíváme-li se na mapy hisTorie z prvního článku, tak první Slovany tam najdeme chronologicky:

  • na mapě roku 729 BC – a to Etrusky pod názvem Raesenna = Raséni (bude vysvětleno dále) – zde je k ukrytí použito překroucení „nevíme co je to za národ“
  • na mapě roku 624 CE dva útvary hnědou barvou – 1. stát „Samo“, kde Slované vstupují do hisTorie pod vedením „Franka“ Sáma. F.S.Pluskal Moravičanský o něm píše, že se sice narodil asi 35 km od Curychu, a proto jej Fredegar nazývá Frankem, ale tuto tehdá slovanskou zemi později získali Frankové. Samo byl Slovan, jeden z jeho synů byl Kojeta - po něm se jmenuje Kojetín, další se jmenoval Rus... Další stát slovanský útvar je Avarský kaganát, kde máme být pod nadvládou neslovanů. M. Orbini počítá Avary mezi Slovany a popisuje, že Rusové, pod vedením Atily pokořili nejlepší evropské země... Pravděpodobné je, že Avaři byli smíšeným národem slovansko semitským, podobně jako Bulhaři. Pro hisTorii je důležité popřít slovanskou državu, proto alespoň tento konstrukt s Avarskými válečníky – kastou. Vůbec hisTorie ráda pracuje s konstruktem poddané slovanské vrstvy rolníků a jim nadřízené kastě válečníků tu avarských tu germánských, tu mongolských.
  • Je to vidět i na „vzniku ruské státnosti“ na mapě roku 858 CE, kde se na území Ruska z bílé barvy (nicoty) vyloupl hnědý útvar od Petrohradu k Volze a na něm „SW“. Tedy ruskou státnost založili Švédi. Další verze hisTorie mluví o založení státu pomocí Varjagů. Obojí je chápáno tak, že Slovanům museli stát založit Germáni. Slovo Varjag si vyložíme podobně jako Barbar (Var-var). Var=válka Ja=já G=glagol=pohyb – Já jdu do války, varjagové byli žoldáci. Rozhodně to nebyl žádný národ. S teorií Normanského původu ruské státnosti přišli v 18. století do ruské Akademie věd Němci a konkrétně Müller při přednesu dostal od Lomonosova po hubě, za což si odseděl rok, když nejprve dostal trest smrti. No a dnes se to učí děti ve škole...
  • Na mapě roku 1080 CE máme dva první samostatné slovanské státy Polsko a Kyjevskou Rus. Jak je to možné? Protože již patří do okruhu civilizace – jsou to křesťanské státy. Zbytek Ruska, Moskva či Ural v té době nebyli obydlené? Byli, ale byla tam ještě stále pohanská država a ta do hisTorie nepatří. Co je to pohan/pogan? PO=po GA=cesta N=náš – tj. Pohan je ten, kdo jde po naší slovanské cestě, po cestě předků. Je to opak civilizace/Tóry.
  • Mapa roku 1249 CE nám přináší silný konstrukt: Mongolské impérium/Zlatou Hordu, který si objasníme později spolu s Tartárií. Nyní jen uveďme, že opět si Rusové/Slované nevládnou sami, ale vládnou mu Mongolové, jak to má hisTorie ráda.

Pokud tuto falešnou hisTorii nahrajete do místního slovanského obyvatelstva, bude brát jako samozřejmost, že mu vládnou zahraniční banky a korporace a nebude se zpěčovat. To je aktuální cíl programování, na kterém se již pár století překrucování dějin pracuje. 

Evropa – nomen omen

Když jsme si odkryli některé hisTorické konstrukty, nastal čas stručně nahlédnout skrz mlhu na skutečný stav. Půjde to těžko skrze to zmatení, ale zkusme to. Začněme mapou území, kde jsou zmiňováni Venéti starými řeckými a latinskými autory:

Zdroj: www.jassa.org
Vidíme, že kromě tradičního umístění v Polsku, je můžeme nalézt v Benátkách (proč se asi jmenují Venezia? pro více místních názvů doporučuji Kollár, Jan - Staroitalia slavjanská). První zmínka, ve formě Enetoi, je, že byli spojenci Trojanů v Trojské válce v 9. st. př.n.l. Vidíme je ve Francii a přidáme i zmínku M. Orbiniho, že na svém tažení do Afriky založili ve Španělsku, zemi zvanou Vandalie (dnešní Andaluzie).

Další mapa, vcelku oficiální, ukazuje Venety v Evropě 1200 před Kristem:

zdroj: www.jassa.org

Pokud bychom nechápali, že Venéti, Skýti a spol. jsou Slované, pak by dle hisTorie ještě v roce 1200 př.n.l. neexistovali. Jaká je tedy skutečnost? My jsme Venéti/Vandalové/Vendové/Enetoi (a další zkomoleniny). Ruská rovina je podle vykopávek u Voroněže obývaná nepřetržitě 70.000 let. Podle Slovansko-Arijských véd Slované a Arijci přišli před 110.000 lety přes Ural ze severu z nyní zatopeného kontinentu, který starověcí Řekové nazývali Hyperborea a naši předkové DaArije, na Sibiř, kde založili slovanskou državu – Rasénii. Odtud se běloši postupně rozešli po severu Eurasie. Evropa byla po katastrofě před cca 13.000 lety osídlena až roztál ledovec, a tak sem mohli přijít i naši předkové. Genetická studie prof. Grzybowskeho z University M. Koperníka ukazuje, že zde žijeme nejméně 7.000 let.
Závěrem řekněme, že původně se naše část Evropy jmenovala Veliká Veneja, a byla to vlastně jen západní část velké rodové državy na severu celé Eurasie. Dále pokračovala pod názvem Rasénie (později Veliká Tartárie). Popisuje to také čerstvě přeložená výborná kniha Bystvor - letopisné dedičstvo predkov, v níž je tato mapa, ukazující stav Evropy cca 4000 let zpět:

Je příznačné, že ve Veneji žijí Venéti a v Evropě (E se čte rusky jako JE), v JEWropě žijí JEVreji (Hebrejci, ti kdo uctívají hebrejského boha, tj. dnešní židokřesťané). Přeměna bělochů, ctících své předky na bioroboty uctívající Boha spodního světa - Jahveho, boha z Tóry, boha hisTorického se povedla.

---příště si povíme o tzv. "vývoji jazyka"---