Při objednávce nad 1000 Kč dárek.
Neohodnoceno

Jak porozumět Mohamedovi a muslimům

Skladem (2 ks)
Kód: 2694
248 Kč –37 % 154 Kč
Kategorie: Islám
Autor: Ali Sina
Vydavatel: Lhoťan Lukáš
Jak porozumět Mohamedovi a muslimům
248 Kč –37 %

Proč jsou někteří muslimové netolerantní, násilní a rasističtí? Proč šikanují? Co je nutí páchat výtržnosti a vraždit i kvůli maličkostem? Pokud chceme porozumět muslimům, musíme porozumět jejich prorokovi. Mohamedova psychologická biografie si klade za cíl záhadu tohoto muže odhalit. Historikové tvrdí, že Mohamed se uchyloval do jeskyní a celé dny trávil rozjímáním. Slyšel vyzvánění zvonů a měl strašidelné vidiny. Myslel si, že ho posedl démon, dokud ho manželka neubezpečila, že je Božím prorokem. Přesvědčen o svém postavení netoleroval nikoho, kdo ho odmítal, vraždil své kritiky a přepadal, okrádal a masakroval celé populace. Tisíce uvrhl do otroctví, znásilňoval válečné zajatkyně a to samé povoloval i svým mužům. To vše dělal s čistým svědomím a pocitem oprávněnosti. Ke svým obdivovatelům byl ušlechtilý, svým odpůrcům se mstil. Věřil, že je nejlepším člověkem na světě a že vesmír vznikl kvůli němu. Mohamed nebyl obyčejný muž. Tato kniha se spíš než na Mohamedovy činy soustředí na jejich důvody a odvažuje se pohlédnout do jádra příběhů o jednom z nejzáhadnějších a nejvlivnějších mužů dějin a odkrýt jeho tajemství. Islám je mohamedánství. Muslimové svého proroka uctívají a napodobují. Pouze tím, že porozumíme Mohamedovi, můžeme s jistotou vědět, co je příčinou jejich chování.

  • Autor: Ali Sina
  • Nakladatel: Lhoťan Lukáš
  • ISBN: 
  • Jazyk: Čeština
  • Vazba: Paperback
  • Počet stran: 320

Komentář vydavatele na jeho blogu:

„Důvodem, proč jsem proti islámu, není to, že je náboženstvím, ale protože je to politická ideologie imperialismu a dominance skrývající se pod rouškou náboženství.“ Alí Síná v citaci nizozemského politika Geerta Wilderse.

Kniha, Jak porozumět Mohamedovi a muslimům od Alího Síny, se věnuje zásadnímu problému islámu: Co vede muslimy k tomu, aby věřili Mohammedovi, že s ním hovořil Alláh a určil mu, aby založil společenství, které vede zápas proti vývoji lidské společnosti a civilizace? Co vede pravověrné muslimy k tomu, že obhajují mnohé barbarské zvyky a názory a odmítají západní civilizaci jako nástroj ďábla?

Pochopení psychologie, motivů a uvažování vyznavačů islámu je potřebné pro pochopení podstaty problému, proč je islám v své původní podobě ustanovené Mohamedem nejen pouze pro Evropu či Českou republiku, nýbrž i pro svět vážnou hrozbou. Absurdní mýty o tom, že islám přinesl civilizaci a rozkvět, jsou silně zakořeněné mezi českými religionisty a orientalisty.

Jak však již prokázali mnozí znalci islámu a jeho historie, nynější arabsko-islámská civilizace se původně nevyvíjela v souladu s islámem, nýbrž jemu navzdory. Po ovládnutí území a likvidaci svobodomyslných intelektuálních elit v rámci dané společnosti došlo zároveň i k ukončení jejího rozvoje a následnému úpadku. Islám je od počátku ideologie šířená mečem.

To, co islám znamená pro civilizaci, vyjádřil íránský myslitel a vyznavač zoroastrismu Sadegh Hedajat slovy: „Všechny životní a myšlenkové aspekty včetně podmínek pro ženy se po příchodu islámu změnily. Ženy se staly otrokyněmi mužů a byly upoutány k domovu. Polygamie, vlna fatalistického postoje, smutek, utrpení a žal přiměly lidi k vyhledávání útěchy v magii, čarodějnictví, modlitbách a v nadpřirozených bytostech.“

O psychologii muslimů se také velmi kriticky vyjádřil symbol nenásilí Mahátma Gándhí: „Třebaže zastávám názor, že násilí nezaujímá v Koránu převládající místo, vytvořilo třináct století imperialistické expanze z muslimů jako celku válečníky. Proto jsou muslimové útoční. Zastrašování je přirozeným výplodem útočného ducha.“

Skutečnost, že jednou z doktrín islámu je příkaz zničit veškerou předislámskou minulost, tematizuje i nositel Nobelovy ceny za literaturu V. S. Naipaul, který se o islámu vyjádřil, že měl vždy „katastrofální účinky na konvertity. Abyste konvertovali, musíte zničit svou minulost, zničit svou historii. Musíte ji pošlapat, musíte říct ‚má původní kultura neexistuje, na ní nezáleží‘.“

Islám za jeho zkázonosný vliv na společenský vývoj kritizoval také Winston Churchill: „U jednotlivých muslimů se sice mohou projevovat skvělé vlastnosti – vliv náboženství však přesto ochromuje společenský vývoj těch, kdo je vyznávají. Na světě neexistuje žádná mohutnější zpátečnická síla. Mohamedánství není ani zdaleka na vymření, naopak se projevuje jako bojovná víra získávající nové a nové stoupence.“

Také mnozí křesťanští představitelé se nebojí zaujmout k aspektům islámu kritické stanovisko. Kardinál katolické církve George Pell přirovnal islám ke komunismu. Svůj názor vyjádřil také papež Benedikt XIV., který se při bohoslužbě v Řezně 12. září 2006 nechal slyšet: „kdo chce někoho vést k víře v Boha, musí dobře mluvit a správně argumentovat, a ne se utíkat k násilí a hrozbám. Víru nelze šířit násilím“. Protestanský teolog a církevní historik Philip Schaff o islámu prohlásil: „Islám není novým náboženstvím (...) je směsicí či mozaikou dřívějších prvků, hrubým pokusem o sloučení pohanství, judaismu a křesťanství, které Mohammed nalezl v Arábii, avšak ve velmi nedokonalé podobě.“

Jak tedy vidíme, nesouhlas s islámem je součástí všech kultur, civilizací a náboženství, které se s jeho expanzí dostaly do styku. Tento odmítavý postoj je ponejvíce výsledkem chování samotných muslimů, kteří se snaží napodobovat proroka Mohammeda jako svůj vzor. Obyvatelům České republiky se snad může zdát, že jich se problém islámu a islamizace netýká. Stále u nás panuje velká neznalost o míře nárůstu muslimských přistěhovaleckých komunit v sousedních zemích a s tím spojených problémů.

Až se však vytvoří muslimské enklávy i u nás a jejich doposud přívětivá maska se rozplyne, bude již pozdě uvažovat nad řešením. Jak chceme v demokratické společnosti bez problémů žít s komunitou, která hlásá snahu o svržení demokracie a sekularismu? V demokracii neplatí heslo známé z totalitních států – například nacistického Německa či stalinistického Sovětského svazu: „zmizí člověk, zmizí problém“.

Myslíte si, že přeháním? Přečtěte si tedy tuto knihu a posuďte sami, jestli jsou obavy z šíření islámu bezdůvodné, či zda se naopak nedůvěra a instinktivní reakce na možná nebezpečí objevují s jeho šířením v naší zemi oprávněně.

Zdroj: https://lukaslhotan.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=469406

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: