Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pá, 9-18 hod.)
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Události
21.08.2022
Mezinárodní akce „Diktát vítězství“ 3.9., Brno
Mezinárodní akce „Diktát vítězství“ se bude konat 3. září 2022 ve 13.00 na adrese: Křenova 67, Brno. Akce "Diktát vítězství" je plánována tak, aby př... číst celé
04.08.2022
Medžuslovjansky denj - Praga, 21.9.
21-ogo septembra 2022 bude v Pragě Medžuslovjansky denj - rabotno strěčenje i škola medžuslovjanskogo jezyka. Budemo praktično besědovati v medžuslo... číst celé
Zobrazit všechny události
Nepropásněte novinky, akce a slevy!

Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.

  1. Úvod
  2. Články
  3. Kňaz Ján Maliarik
  4. Národe Česko–Polsko–Slovenský!

Národe Česko–Polsko–Slovenský!

Národe Česko–Polsko–Slovenský!

Přinášíme úryvek z Knihy Quo Vadis Čechoslovakia, který obsahuje část Epištoly K.J. Maliarika z 16. VI. 1915 ruské carevně Fjodorovně. Zamýšlí se nad vlastnostmi Románské, Germánské a Slovanské Rasy a především nad úkolem Slovanstva a Panslavismem: "Myšlenka Panslavizmu, ana celé Slovanstvo proniká a oživuje, ana v celém Slovanstvu jestvuje a působí, a to i vzdor nepříznivě a rušivě zasahujícím vlivům různých náboženských názorů a směrů: M y š l e n k a  P a n s l a v i z m u  m á  s v ů j  p ů v o d  v  p ř i r o z e n é  h l u b o k é  Z b o ž n o s t i  S l o v a n s k é  R a s y".

I. Konečne v Sväto–Svätom Dobrotivom Mene NAJVYŠŠIEHO na vedomie ti dávam, že
1. R o m á n s k á  R a s a (A)
zodpovedá číslu: 4
G e r m á n s k á  R a s a (B)
zodpovedá číslu: 5
S l o v a n s k á  R a s a (C)
zodpovedá číslu: 6.
2. Příslušníci „S i e d m e j  R a s y“ (D) a číslo: 7) sú tí, ktorí – v e ľ k ý m  ú s i l í m! – vyvinuli v sebe všetky „d o b r é“ vlastnosti výš spomenutých troch Rás: Romáskej, Germánskej, Slovanskej.
3. A. Dobré vlastnosti Románskej Rasy sú:
a) Smysel pre prirodzenú Velikosť a Krásu: Estetika zovňajšej Formy.
b) Milene spevavá, nevinná Veselosť.
c) Milovanie Slobody bez Moralizátorské prísnosti.
d) Prirodzeného dieťaťa Bezstarostnosť.

B. Dobré vlastnosti Germánskej Rasy sú:
a) Smysel pre logicko–filozofickú Vznešenosť a Krásu. Estetika vnútornej (mentálnej, sanskritsky: manas) Formy.
b) Do seba pohrúžené, nyvé premyšlovanie: Intelektuálnosť.
c) Tvrdošijné milovanie Slobody, Neodvislosti, Samostatnosti.
d) Vytrvanlivosť, Dôkladnosť, Usilovnosť: Reálnosť Skutkov.

C. Dobré vlastnosti Slovanskej Rasy sú:
a) Smysel pre Morálno–Náboženskú Dôstojnosť a Velebu: Estesis Nadsmyselna. Pociťovanie Nekonečna.
b) Uprimne srdečná Zbožnosť a Úcta.
c) Anjelsko–posvätno–nevinné Milovanie Slobody, presahujúce všetky ľudské hranice a prechádzajúce v „Detinskú Dôveru, Oddanosť, Otvorenosť.“
d) Dobrotivosť, Neha, Milosrdnost, Súcit, Obetavosť: Idealnost Skutkov.

4. Zo zlých vlastností budiž pripometo len po jednom h r i e ch u:
A. Zlá vlastnosť Románskej Rasy je: p r í l i š n á  p o p u d l i v o s ť.
B. Zlá vlastnosť Germánskej Rasy je: p r í l i š n á  p a n o v a č n o s ť.
C. Zlá vlastnosť Slovanskej Rasy je: p r í l i š n á  ú s l u ž n o s ť.
Služebnícky duch, servilizmus. Následkom hlbokej
Zbožnosti (pociťovania Nekonečna – Všadeprítomnosti Božej) a málo vyvinutého manasu, mentality, egoizmu, Sebavedomia.“

*

K tomu podotýkám dnes: 3. VII. 1925:
A. Romásnká Rasa, nakolik kultúrou nezasažená a nezkažená, nakolik „přirozeným Dítětem“, má jen jeden jediný hřích, a to jest.
p ř í l i š n á  p o p u d l i v o s t.
Dítě nemůže mít a  n e m á  mnoho hříchů.
Nakolik kultúrou zasažená a narušená, objevují se ještě čtyři hříchy ve větší–menší potencovanosti. Ale vše jest promícháno popudlivostí.
B. Germánská Rasa má čtyři silně vyvinuté hříchy;
C. Slovanská Rasa, nakolik kultúrou nedotčená a neznesvěcená, nepošpiněná, nakolik „Zbožným Dítětem“:
nemá vůbec ž á d n é h o hříchu. V takém případě ani „Úslužnost“ Slovanská n e n í hříchem, nýbrž ctností. Až pod vlivem kultúry se tato ctnost v nectnost mění.
Nakolik je kde Slovanská Rasa kultúrou zasažená a v mileně krásné přirozené Zbožnosti své znesvěcena a narušena, objevují se i čtyři hříchy kultúrnosti a to tím ve větší míře, čím hlouběji kde kultúra své kořeny zapustila. Ale vše jest vždy úslužností, popřípadě servilností prosyceno.
Atd. – – –

*

Teď k tomu Panslavizmu!
A kdyby to třeba 1.000 univerzit tvrdilo a hlásalo a učilo a dokazovalo, že v maločíselnosti a slabosti má svůj původ Myšlenka Panslavizmu: t a k t o  p ř e c e  n e z o d p o v í d á  s k u t e č n o s t i.
Myšlenka Panslavizmu, ana celé Slovanstvo proniká a oživuje, ana v celém Slovanstvu jestvuje a působí, a to i vzdor nepříznivě a rušivě zasahujícím vlivům různých náboženských názorů a směrů: M y š l e n k a  P a n s l a v i z m u  m á  s v ů j  p ů v o d  v  p ř i r o z e n é  h l u b o k é  Z b o ž n o s t i  S l o v a n s k é  R a s y.
Zbožný Slovan – pravý čistý, jino–rasovým vlivem nepozměněný Slovan – přátelsky, úctivě a dobrosrdečně se má a chová k národům všech ostatních Plemen, až i k té němé tváři! Tím více ku svým Slovanským bratřím.
Národy Germánského Plemene neproniká, neoživuje, v národech těchto nedějstvuje, nepůsobí Myšlenka Rasové jednotnosti a spolupatřičnosti! Převládá, vládne egoizmus samobytnosti a samostatnosti kultúrou zvětšený.
V Slovanských národech je nejvíce možnosti, nejvíce duševních vlastností a přirozeného sklonu a podkladu, aby Idea Všeslovanské Jednoty, Myšlenka Panslavizmu uskutečněna byla. Ale i tak jest to vždy ještě úloha náramně těžká a nesnadná, ač jinak velmi žádoucí. Neboť o Humanizmu, Všelidství, ani řeči dříve, dokudž se Panslavizmus, Pangermaniszmus a Panromanizmus skutkem nestal. Až přes skutečnou plemennou Jednotnost možno k Jednotě a Jednotnosti Všeho Lidství dospět. Tj. nedovede-li některý národ rasově Jedno být, pak do Humanizmu má skutečně velmi daleko. Neboť skoku v přírodě není.
Slovanstvo má základně nejblíže ku Všelidství.
Kterak ale realizovat především Ideu Panslavizmu? –
Buď z b o ž n ě i d e á l n í m osvojováním si vědění–poznání; buď z b o ž n ě i d e á l n í m  p o s l o u ch á n í m  G e n i a  R a s y.
Cesta zbožně ideálního poslouchání Genia Rasy, tedy cesta konkrétní zbožné oddanosti pro Slovanstvo snadnější, než cesta abstraktního snažení.
Počátek v tomto ohledu má učinit Národ Slovensko–Polsko–Český za přispění své Nejvyšší Hlavy.

*

Nejedná se zde o žádný osobní zájem! Nejedná se zde též o  ž á d n é  nepřátelství proti Němcům, nebo Maďarům, nebo komukoli jinému!!
Jedná se zde o zdravý zdárný p o k r o k  V š e h o  L i d s t v a.
Tj. v Moudrosti a Lásce spojený a sjednocený Národ Slovensko–Polsko–Český má ukázat příklad pro Spojení a Sjednocení Všeho Slovanstva na základě Moudrosti a Lásky.
A v Moudrosti a Lásce Spojené a Sjednocené Slovanstvo má ukázat příklad pro Spojení a Sjednocení Všeho Lidstva na základě Moudrosti a Lásky.
O to se jedná!
O  M í r  B l a h o  V š e ch  s e  J e d n á.

*

N á r o d e  D r a h ý  S l o v e n s k o – P o l s k o – Č e s k ý  M ě j ž  M o u d ř e  k  Č i n u  S e!

II.
Národe Česko–Polsko–Slovenský!
Vzmuž se a Pozvedni Hlavy Své
pošlapávately Tvými,
ani Tě se všech obkličují stran,
b o l e s t n ě  u t ý r a n é! –
A Vzmuživ se...
a Zdokonaliv se...
a S j e d n o t i v  s e...:
Buď Světlem Svítícím
Bratřím svým:
Slovanům
Germánům
Romanům
Mongolům
a Všem Matičky Země Synům!...
Teda: Vzmuž se!...
A Zdokonaliv se a Sjednotiv se:
Pozvedni Slavně Hlavy Své Krásné! – –

-------

Další myšlenky naznačené v článku jsou kromě knihy Quo Vadis Čechoslovakia také v knize UNIA SLOVENSKO - POLSKO - ČESKÁ.

Knihy Jána Maliarika můžete obdržet zdarma (za poštovné), stačí si je objednat v našem ešopu https://www.slovanskakultura.cz/Jan-Maliarik-c5_81_2.htm, zároveň jsou tam i k dispozici ke stažení v pdf.

Líbil se článek? Sdílejte ho s přáteli