Při objednávce nad 1000 Kč dárek.

Co je to náhoda?

Zpívá se: „Život je jen náhoda, jednou jsi dole jednou nahoře...“

Současnou společností vnímaný význam slova je cosi jako bezpříčinná, bezsouvislostní souhra okolností, jež zapříčinila určitý jev, či událost.

Podle duchovní vědy náhoda neexistuje. Vše má příčinu a následek. Náhoda je pouze výrazem mluvčího pro neznalost příčiny. Krásně to vystihuje české synonymum náhody „zázrak“ – tj. to co je „za zrakem“ – ukryto nevědomému pozorovateli, který potom hovoří o náhodném, případně, je-li to více udivující, pak o zázračném jevu.

Možná si řeknete, že jde o okrajovou záležitost, jenže „náhodu“ mají lidé nahranou v samém jádru našeho „softvéru“ – názoru na to, odkud jsme se tu vzali: Náhodná Darwinovská evoluce. Aneb „Život je jen náhoda, jednou jsi dole jednou nahoře...“ zpívá se v populární, sladkobolné písni. A právě náhodné, sladkobolné bytí je bez hlubšího smyslu a vztahu k Přírodě, Předkům, Vesmíru... V základu náhodného světonázoru je skrytost, neznalost – odkud a kam jdeme. To má pak vliv na vše v našem životě.

Pokud bysme vzali nějaký méně abstraktní příklad, jak je „ideou náhody“ společnost prostoupena, máme krásný příklad „náhody“ s netopýrem:

  1. Současná společnost vnímá „pandemii“ Koronaviru jako náhodnou událost, způsobenou náhodným přenosem viru z netopýra na člověka v čínském Wuchanu.
  2. Podíváme-li se na souvislosti toku peněz, masky začínají padat: „Čínská biologická laboratoř ve Wu-chanu je součástí společnosti Glaxosmithkline, která (náhodně) patří společnosti Pfizer!“ ten, kdo vyrábí vakcínu proti viru, která byla (náhodně) spuštěna v biologické laboratoři Wuhan a (náhodně) financována Dr. Faucim, který (náhodně) inzeruje vakcínu! „GlaxoSmithKline je (náhodně) řízen finančním oddělením Black Rock, které (náhodně) spravuje finance Open Foundation (Sorosova nadace), která (náhodně) provozuje francouzskou AXA! "Shodou okolností Soros vlastní německou společnost Winterthur, která (náhodně) postavila čínskou laboratoř ve Wuhanu a byla koupena německou aliancí, která (náhodně) má Vanguard jako akcionáře, který je (náhodně) akcionářem Black Rock,) ovládá centrální banky a spravuje přibližně třetinu globálního investičního kapitálu. Black Rock je také (náhodně) hlavním akcionářem společnosti MICROSOFT, kterou vlastní Bill Gates, který je (náhodně) akcionářem společnosti Pfizer  (kdo - pamatujete? Prodává zázračnou vakcínu) a (stalo se) je nyní prvním sponzorem WHO! Nyní chápete, jak mrtvý netopýr prodaný na mokrém trhu v Číně infikoval CELOU PLANETU! „“

Nejsem věřící člověk, proto na náhodu nevěřím. Jsem člověk ověřující, proto vidím kolem sebe stopy (následky) Božích činů (příčiny). A potom ještě různé aktivity lidí, i ty kladné, i ty záporné, a jejich souvstažnosti. Příčina - následek. A když vidím procesy probíhající kolem mne ve společnosti, vidím, že nejsou náhodné, ale záměrné, že směřují od někud někam. Pak mohu lépe svobodněji rozhodnout sám o sobě, třeba, že se daného procesu účastnit nebudu a očkovat se nenechám.

Idea náhody není v společnosti prostoupena „náhodně“. Krásně totiž pomáhá zakrývat skutečné příčiny, které manipulátoři dovedně ukrývají. Avšak Kdo ví, odkud kam jde, není snadno manipulovatelný!