Při objednávce nad 1000 Kč dárek.

"Už není čas" - je past v mysli

V debatě na SVCS 22.11. o knize Ve službě vlasti jsem se setkal s výrokem „že již není čas řešit situaci na vyšších prioritách (viz KOB 1), že jde o to přežít, že jde o holý život“, čili chápu to tak, že můžeme leda řešit 5-6 prioritu silovou a zdravotní.

Podívejme se podrobněji na výrok „není čas“, protože není úplně správný. Čas je = existuje, ale a) dle KOB je čas porovnání etalonů a b) čas je individuální, každému teče může téci jinak 2) c) čas existuje v našich nižších úrovních reality, od nirvánické úrovně čas a z pohledu nejvyššího čas neexistuje, viz např. dílo Rudolfa Steinera. Výrok „není čas“ je past v mysli, kterou nám Matrix vytváří, abychom nemohli řešit věci z nadhledu, tedy znemožnit nám je řešit koncepčně na 1.-3. prioritě.

Hrozba „není čas“, konkrétně se projevující v hrozbě, že nás očipují, zabijí atd. je samozřejmě reálná. Musíme si však uvědomit, jak se věci mají z nadhledu 3). Tato hmotná realita okolo nás je ve védách nazývána Mája – to co (po)míjí = je to jen hologram. Je to trenažer pro náš duchovní růst. Mája se řídí, stejně jako ten zbývající „duchovní“ svět vesmírnými pravidly - Kony. Jedním z nich je, že nic se neděje bez příčiny, karmický (zá)kon. Nikdo mi nemůže zkřivit vlas na hlavě, není-li k tomu příčina (leda by si chtěl dělat špatnou karmu, a to nikdo nechce). Nezavdám-li příčinu, např. zbytečným, křiklounským „bojem“ s Matrixem, nebude ani zpětný protitlak. Není třeba se bát, ale je třeba jednat moudře. Jsme v trenažeru k našemu růstu, a je-li problém, existuje i řešení.

Temné vedení nám programuje pomocí postapokalyptických filmů atd. do hlav jejich scénář a strach. Ale této variantě lze zabránit. Je to na nás. Ve výše uvedeném rozhlasovém pořadu jsme se shodli, že je nezbytné řešit naši záchranu pomocí všech 6 priorit zároveň. Ovšem je důležité si uvědomit, že vyhrát nad temným globálním řízením lze jedině na horních třech prioritách (strategických). Prostředky 4. až 6. priority jsou v jejich rukou, tam nelze zvítězit, tam se musíme jen bránit, abychom zachovali možnost řešit strategii na 1. - 3. prioritě. Dokud se systém nezlomí, a projevem toho bude zlom na 4. prioritě – přechod na spravedlivé peníze.

Peníze vznikající z dluhu jsou v rukou globální elity a jsou založeny na důvěře lidí (=používají je) a jsou podloženy zejména mocí letadlových lodí USA, dočasně světového četníka (zkuste je nepoužívat a brzy vám to přijedou vysvětlit… jako to vysvětlili např. Kaddáfímu v Lybii). Současný finanční systém nemůže fungovat věčně, je totiž exponenciální a vede k nesmyslné spotřebě. Musí být nahrazen. Globální elita to ví a povede svět k náhradě za virtuální elektronickou měnu pod jejich dohledem.

Protivariantou jsou spravedlivé peníze patřící národu, který je používá, založené na vzniku reálné věci či potřeby – jakožto odraz vzniklé „energie“ – tzv. energoinvariant. A k tomu spravedlivý ekonomický systém 4)

Výrok „není čas“ není správný, správnější je výrok „jsme pod velikým tlakem“. Tento tlak nesmí způsobit, aby nás odvedl od toho, kde lze zvítězit a tím je řešit 1. až 3. prioritu. Vítězství je založeno na tom, že budeme schopni rozsvítit a tím zúžit temnému vedení (globálnímu prediktoru- GP) prostor v kterém provádí řízení = manipuluje vědomím lidí. Temný systém je zcela faustovsky založen na Temném právu - nabídce výhody kořistit z druhých lidí. Na Právu ovládat a vykořisťovat slabší a získávat zdroje pro svůj rozvoj na úkor druhých. 5)

Naší zbraní je Pravda a osvětlení toho, jak systém/manipulace fungují a že vedle toho je zde Světlý Svět a my můžeme žít podle Světlého způsobu – Světlého práva, jak se žilo za Dne Svaroga dříve a bude se žít opět, protože Kali Juga – Noc Svaroga skončila. A Světlý způsob je získávat zdroje pro svůj rozvoj tvořením pro druhé a pomáháním slabším v jejich rozvoji. To nabíjí člověka přímo neuvěřitelně.

Rozsvícení je naše zbraň . Nelze přeprat GP silou, protože prostředky 4.-6. priority jsou v jeho rukou. Jenže čas je proti němu.

Můžeme zvítězit jedině koncepčně tak, že se nadkritické množství vědomých lidí stane:

  • Nemanipulovatelných = budou koncepčně zdatní, tj. rozpoznají, jaké procesy se okolo nich dějí a budou podporovat ty, které jsou v jejich prospěch a potlačovat ty procesy, jež jsou v jejich neprospěch
  • Propojených na Společných cílech a zároveň nebudou v žádné společné struktuře (politické organizaci) a tak nebude možné, aby je systém pochytal a zavřel – zničil strukturně. Ale zároveň budou jednat ve stejném vektoru cílů (na základě uvědomění) a synergické efekty budou značně sílit
  • Budou ctít Společná pravidla – Kony, platné pro všechny
  • Budou podporovat ty lidi (z jakékoli skupiny či struktury), kteří a) podporují jejich Cíl a b) uznávají společná pravidla

Čas je, existuje a je ho přesně tolik, kolik je potřeba pro naši výuku, náš duchovní rozvoj. Samozřejmě, že nicnedělání se trestá (tím se zadělává na špatnou karmu). Ale, Kali Juga skončila, světla bude přibývat a globálnímu temnému vedení se prostor pro manipulace bude snižovat. Nám naopak se bude rozšiřovat, je však potřeba na tom pracovat. Hoří nám koudel u zádele.

 

Poznámky a odkazy:

1) KOB – Koncepce obecné/společné bezpečnosti, knihy např. zde: https://www.slovanskakultura.cz/KOB-c5_72_3.htm web o KOB: www.leva-net.webnode.cz , přímo o 6 prioritách zde: http://leva-net.webnode.cz/products/a6-priorit-zobecnenych-prostredku-rizeni/

2) Čas –  definice dle KOB: že čas je míra (poměr) frekvencí vzájemně vložených cyklických procesů vesmíru, z nichž jeden je subjektivně lidmi vybrán v roli etalonu. Tak na planetě Zemi bylo v roli míry všech ostatních „časů“ (historického, sociálního, biologického, fyzikálního atd.) vybrán astronomický čas – frekvence procesu rotace planety kolem své osy a kolem slunce;
viz. http://leva-net.webnode.cz/products/posledni-gambit-13-/
vědecký pohled např. zde: https://www.slovanskakultura.cz/Stephen-Hawking-Strucna-historie-casu-d2521.htm . Náhled Kozyreva (čas jako energie) na čas je nastíněn zde: https://www.slovanskakultura.cz/Neomezene-moznosti-cloveka-d1873.htm

3) úrovně pohledu/nadhledu na naši realitu jsou třeba zde: 3 pohledy na pravdu, úrovně pravdy a metody jejího nalezení; odpovídající úrovně myšlení https://drive.google.com/file/d/1qP1-dKe3e9OPBaGgucntUrh9NwFMsKGq/view

4) jsou vymyšleny různé ekonomické systrémy, např. Schlimbachův SES. http://sobestacnyekonomickysystem.cz/

5) Světlé a temné právo je rozebráno v této analytické práci: Světlé a tmavé právo  https://drive.google.com/file/d/18F9I1d6aMVrjuGMjxhXQkkDJ8zYpE2pS/view