Při objednávce nad 1000 Kč dárek.

Karikaturní Žreci

Andrej Ivaško: úryvek z právě vydané knihy Energeticko-informační bezpečnost Slovanského světa, překlad Miriam Prokopová
 
V současné chvíli je ve Slovanském světě dost lidí, kteří se vydávají za Žrece, Volchvy a Vědúny. Většina z nich, i kdyby odpovídala těmto vysokým Duchovním postavením, tak jen v určitých parametrech. Není ojedinělé v našich kruzích, když mladí Volchvové (20-30 let) poskytují obyčejné ezoterické nebo psychologické služby, na které mají svůj ceník. Dále jsou takoví Žreci a Volchvové, kteří se nezbavili alkoholu. Bohužel takové případy nejsou ojedinělé v Evropské části Ruska. Mnozí podobní „Volchvové“, jsou dost dokonce slabí v ezoterickém měřítku. Zajisté mezi samozvanými Žreci současného Slovanského světa jsou také hodní lidé. V některých parametrech odpovídají opravdu těm kritériím, kterým musí odpovídat Žreci, Vědúni a Volchvové. Ale nelze říct, že je jich většina.
Jestli se podíváme celkově, tak mravní kvality, úroveň ezoterického vědění, síla Vůle, hloubka pochopení – všechno toto je u současných samozvaných Žreců Slovanského světa doposud celkem na nízké úrovni. Samotná skutečnost, že tak sami sebe začali vydávat, o tom už svědčí. Pojďte prozkoumat jejich motivy, proč si přisvojili tak vysoký Duchovní titul. Většina těchto lidí začala působit už v letech 1990 - 2000. Tehdy hledali cestu k upevnění svého postavení v čele občin, organizací, spolků. Bylo dost problematické objevit Slova, kromě „Volchv“ a „Vědún“, která by vykazovala vedoucí postavení člověka v Duchovním poměru ve srovnání s řadovými členy občin. Dokonce pojem „Žrec“ se nedostal do Slovanského světa hned. Vysvětluje se to tím, že Žreci byli ve všech Národech. Měli je Egypťané, Babylóňané i Číňané. Jedině v některých Národech Ruského Severu byli Žrecové zaměněni za Šamany. Ale Volchvové a Vědúni byli jen u nás. A protože Slovanství té Doby šlo ruku v ruce s obrozením národní svébytnosti, zakladatelé a vedoucí občin se snažili najít právě Ruský Duchovní pojem Védického Období. Slova „Volchv“ a „Vědún“ se hodily ze všeho nejlépe.
Tehdy se zdálo, že vysoká úroveň orientování v Duchovní Kultuře Slovanů, vedení Slovanské organizace, psaní knih a Vědění a znalosti v psychologii a ezoterice, jsou dostatečné, aby bylo možné sebe sama nazvat Volchvem. Dnes už je zřejmé, že je to nedostatečné. Avšak před dvěma desetiletími to nebylo viditelné. Proto není vhodné odsuzovat ty lidi, kteří tehdy nerozuměli tomu, co je známé dnes. Je možné, že v 90. letech na úsvitu obrození Slovanství jako Duchovního směru, takové slovní zaujetí pozice bylo ospravedlnitelné. Mezitím se objevila informace od Ochránců, která pomohla dát podrobnosti, jaké přesně kvality, dovednosti, Poznání, míru porozumění musí mít současní Volchvové, Žreci, Vědúni. Zpočátku se zdálo, že lidé odpovídají těmto vysokým titulům, ale po upřesnění se stalo očividné, že tomu zdaleka tak není.
Představitelé současných Žreců se ocitli před nejednoduchým výběrem. Čekalo je, buď se vzdát svých titulů, a to je možné udělat jen, když mají Cnost pokory. Nebo na sobě intenzivně pracovat, aby odpovídali tak vysoké úrovni. Nebo jednoduše ignorovat informaci od Ochránců, která je kompromitovala. Kdo se jak rozhodl a ještě rozhoduje – to řeší každý sám. Ale představitelé této kategorie lidí ve Slovanském světě se ocitli v nelehkém postavení. Do této doby nedošlo k důležitému precedentu, kdy by se současný „Volchv“ vzdal tohoto titulu. V každém případě autoru nejsou podobné případy známé.
Pro samotné lidi, kteří sebe nazývají Volchvy, je třeba, aby byli opatrní z energeticko-informačního úhlu pohledu. Když se člověk prohlásí za Žrece, Vědúna nebo Volchva, automaticky na sebe bere kolosální zodpovědnost. A dokonce jestli neodpovídá takovým parametrům, nároky na něho budou jako na plnohodnotného Volchva, Vědúna nebo Žrece. Může to pro ně být vážnou karmou? Ti představitelé Žreců, kteří se docela dobře vyznají v ezoterice, tomu musí rozumět. Pro ně samé je velmi důležité odejít od takového Obrazu a smýt ho ze sebe. Tak je to bezpečnější. Doposud představitelé Žreců nespěchají to udělat. Je to jejich volba, a to je nutné brát v úvahu. Avšak to hovoří o tom, že lživé Ego u Žreců současného Slovanského světa je velmi silné. A právě ono je ve Védickém Bohosloví ztotožněno s Černobogem. Vždyť proto z úhlu pohledu Védického Bohosloví současní Slovanští Žrecové jsou Žreci Černoboga, kteří ve svém růstu vychází ze lživého Ega a pýchy. Přitom je třeba zmínit, že ve Slovanském světě existuje mnoho silných a Duchovně vyspělých lidí, kteří dosáhli Osvícení. Avšak ze své skromnosti se za Volchvy nepovažují. Nemají potřebu se stavět do nějakých pozic. Tito lidé nepatří do této kategorie karikaturních Žreců. Autor vyslovuje naději, že lživí představitelé najdou v sobě Sílu smýt ze sebe tyto vysoké tituly, nebo že vyrostou v Duchovním poměru, aby jim opravdu odpovídali. Přejeme jim Úspěch v tomto nelehkém díle.