Při objednávce nad 1000 Kč dárek.

Slovanský védický pohled na svět – Potvrzení Knihy světla

S velikou Ra-dostí přinášíme do České republiky knihu Potvrzení Knihy světla. Kniha je vhodným „úvodním čtením“ do problematiky starého slovanského pohledu na svět, který nám sdělují Slovansko-Árijské védy a slovanská tradice obecně.


Slovanský pohled na svět, tak jak jej chápali naši předkové v dobách dávno před pokřesťanštěním byl celostním pohledem na vesmír, přírodní pravidla, skutečné dějiny jdoucí zpět až tam, kam si mysl dnešního člověka nedokáže, ba ani se neodváží zajít. Dnes máme mysl zformátovanou do kostičky s malými hranami (civilizace je tu prý 3000 let), tak jak nám posledních tisíc let zaměňovali postupně poznání za dogmatickou víru a nakonec ji uzavřeli do materialistické vědy se základním kamenem tzv. Darwinovské evoluční teorie, nikdy neprokázané, která nás nutí přemýšlet o našich Předcích jako o primitivech a o nás samých jako výkvětu vesmíru. Přitom skutečnost je opačná. Posledních víc než tisíc let Noci Svaroga plných válek můžeme spíše pozorovat mravní úpadek, zmenšování schopností člověka (např. telepatii), ale v posledních asi 3 staletích nastal technický, technologický rozvoj tyto schopnosti uměle nahrazující (mobilní telefony).

Kniha Potvrzení  Knihy světla nám podává podklady pro zamyšlení se nad staroslovanským světonázorem: archologické nálezy, jasnovidecké výroky, staré eposy a pověsti. Přináší možnost seznámit se se základem Slovansko Árijského světonázoru. Tento světonázor byl chápan jako Viera, podle run Viedať a Ra, tj. Světlé poznání.

Něco málo z obsahu knihy je prozrazuje popis na Tartaria.sk :

— O SVETONÁZORE

Keď hovoríme o slovanskom svetonázore, hovoríme o prastarej viere Slovanov, na báze ktorej fungovalo slovanské spoločenstvo. Viera značí Vyžarujúcu múdrosť, to znamená predovšetkým poznanie stavby sveta v celom rozsahu jeho prejavov. V tejto súvislosti Viera - to je predovšetkým poznanie, ale nie slepé klaňanie sa neobjasnenému božstvu, ako je to zaužívané vo všetkých svetových náboženstvách a ich sektách. V slovanskom svetonázore Stavba sveta zahŕňa Svet Svet Tmy a Svety Svetla...

...Vesmír je vo svojej štruktúre a organizácií nadovšetko zložitý. Má množstvo galaxií, ktoré sa nezávisle pohybujú okolo jedného centra a jedným smerom. Okrem galaxií jestvujú aj ďalšie subjekty, napríklad čierne diery. Galaxie sú rozložené vo väčšine priestoru vesmíru. Sú to zoskupenia ohromného množstva sĺnc, hviezd, zemí, mesiacov, asteroidov, komét a prachu, ktoré sa pohybujú v systéme tej či onej galaxie, vypúšťajúc a pohlcujúc energie rôznych druhov (hmoty)...

— O VZNIKU A VÝVOJI ROZUMNÉHO ŽIVOTA V NAŠEJ GALAXII

Mliečna cesta nebola vždy taká, akú ju poznáme v súčasnosti. Pred miliardami rokov existovali v našej galaxii prastaré formy života. Niektoré z nich, pod účinkom energie svetla, ktorú vyžaroval Veľký Ra-M-Cha, sa čiastočne zmenili na nové formy života, ale tie, ktoré tak neučinili sa zmenili na takzvané Svety Temnej Pustatiny, vezmúc so sebou obrovskú masu energie a matérie z priľahlých galaxií...

...Človek nie je vrcholom živočíšneho sveta...

— O NEZNÁMEJ ARCHEOLÓGIÍ, POTVRDZUJÚCEJ KNIHU SVETLA

To, s čím sa čitateľ oboznámi v tejto kapitole je známe mnohým z tých, ktorí sa podobnými záležitosťami zaoberajú. No všetky tieto vývody buď nie sú známe, alebo ostávajú nedostupné väčšine ľudí, často vďaka tomu, že oficiálna akademická veda nemá záujem o objasnenie mnohých archeologických a písomných nálezov, aby sa nenarušil oficiálny obraz vývoja života na našej Zemi, ktorý už zostavila. Preto je nevyhnutné hovoriť o časti nálezov a údajov zodpovedajúcim vyjasneniam, o to skôr, že veľmi dobre zapadajú do obrazu vývoja rozumného života, ako je opísaný v Knihe Svetla...

— O MÉDIÁCH A JASNOVIDCOCH, POTVRDZUJÚCICH KNIHU SVETLA

Ani zďaleka nie všetky médiá a jasnovidci si zasluhujú pozornosť.Drvivá väčšina z nich sú obyčajní šarlatáni, ktorí si prečítali materiály o pokusoch skutočne schopných ľudí a chceli by ukázať, že aj oni majú akúsi schopnosť predvídať. Preto je potrebné oprieť sa o tých experimentárov, ktorí skutočne mali jasnovidecké schopnosti a mohli reálne opísať informáciu, ktorú dostali...

— O MYTOLÓGIÁCH NÁRODOV SVETA, KTORÉ POTVRDZUJÚ KNIHU SVETLA

...Biblia nie je prvopočiatočný zdroj. Bola napísaná na základe judských kníh Tóra a Talmud, ktoré tvoria Chatrný Zákon, ale aj zo štyroch Evanjelií, vytvorených judskými autormi Lukášom, Šavlom (Pavlom), Jánom a Matúšom. Od samotného J. Krista sa nedochovalo nič napísané...

— O NIEKTORÝCH NAJDÔLEŽITEJŠÍCH UDALOSTIACH PRED POTOPOU

...V skutočnosti sa rozumné bytosti podobné súčasnému človeku a nimi vybudované prvé osady a rozvinuté spoločenstvá objavili pred viac ako 500 miliónmi rokov...

...Najvýhodnejšími Zemami pre našich starých Predkov sa ukázali byť: Zem Deji, Zem Oreja a naša Midgard-Zem...


Pokud Vás tato kniha zaujala, můžete si ji objednat v naší ešopě.