Při objednávce nad 1000 Kč dárek.

Soud v rukou Syna

Trocha humoru

Dnes je velikonoční pondělí a tak se zamysleme jak chápat Ježíšův výrok „Všechen soud dal Otec do rukou Syna, aby všichni ctili Syna jako ctí Otce“?

Nejprve si musíme vysvětlit pojmy Otec a Syn z duchovní vědy:

Příjem

Zpracování

Výdej

PŘÍJEM + UDRŽOVÁNÍ ROVNOVÁHY

SEBEUVĚDOMĚNÍ - ZVĚDOMOVÁNÍ SKUTEČNOSTI

DÁVÁNÍ + TVOŘENÍ+ VEDENÍ

SVAROG

SVENTOVÍT

PERUN

BRAHMA

VIŠNU

ŠÍVA

OTEC

SYN

DUCH

SAT

ČIT

ANANDA

V tabulce máme zobrazeny duchovní principy, jak se dívat na člověka a procesy, kterými prochází.

Levý sloupec

 K tomu, aby člověk žil, potřebuje zdroje – to je levý sloupec Příjem. Na řádcích potom máme názvy pro danou oblast v různých tradicích či naukách. Levý sloupec, pokud jej vztáhneme k jsoucnu, tak je Bytí – vše co jest.

Střední sloupec

Vraťme se k pohledu na člověka - v prostředním sloupci je to, co se děje uvnitř člověka, jak zpracovává podněty – jeho zvědomování podnětů, prožívání apod. Tj. Zpracování.

Pravý sloupec

A v pravém sloupci je Výdej, tedy to, jak se člověk projevuje do okolního světa.

Trojice - Triglavy

V křesťanské tradici máme tedy Trojici-Triglav: Otec – Syn – Duch a ve východní tradici je to Sat – Čit – Ánanda. Podle Velesovy knihy jsme přiřadili Triglav Svarog – Sventovít – Perun. Svarog je nebeský kovář, to, co vykoval, je to, co jest – Bytí. Kdo by měl zájem o hlubší informace, nechť napíše na info@slovanskakultura.cz.

My pojďme zpět k Ježíšovu, pro dnešní dobu velmi významnému, výroku. Otec – to je Bytí, které mělo v dřívějších dobách větší vliv na člověka než dnes. V dřívějších dobách lidé byli více „řízeni“ zvenku, vnějšími vlivy (např. vlivy planet nebo třeba elementárními bytostmi), nařízeními – pravidly v rámci Rodu, občiny, egregory apod. Za posledních 3000 let se značně zvýšila schopnost myslet a sebeuvědomovat se u významné části lidí. Chápeme-li, že Otec je Bytí, tedy to co jest, pak snad každý soudný (nezvrácený) člověk má v úctě Otce, tedy existenci, jako takovou.

Ježíš však oznamuje, že nastává doba, kdy se lidstvo má již (více) rozhodovat samo. V nynější době Duše vědomé je člověk schopen dělat úsudky (Budhi) a ty vztahovat k sobě (Ahamkára). Tedy kvalitně myslet, rozhodovat se a řídit svůj život. Čili lidé rozvinuli prostřední sloupec – Syn to je Sebeuvědomění. V době Duše vědomé již nastává možnost , aby se lidstvo „soudilo“ – rozhodovalo, sebeřídilo samo. Doba Duše vědomé podle R. Steinera začala s Janem Husem v 15. století.

Je nyní na lidstvu a především těch z nás, kteří již dosáhli určité úrovně kvality sebeuvědomění, abychom se této úlohy zhostili a přijali „všechen soud dal Otec do rukou Syna“ a dokázali kvalitními úsudky a rozhodováním ve svém životě natolik ovlivnit svět, že se změníme nejen my, ale ovlivníme i naše okolí a ve společnosti dojde ke změně způsobu řízení společnosti ze současného Tmavého způsobu řízení na nový Světlý způsob řízení, takže bude moci duchovní svět konstatovat, že lze „aby všichni ctili Syna jako ctí Otce“.

Co je Světlý a Tmavý způsob řízení společnosti je naznačeno v analytické práci Světlé a Tmavé právo a také ve videu o tom, jak má vypadat naše budoucí společnost https://vimeo.com/619213097/d992d884a9

Zajímavé je i pokračování výroku. „Kdo nemá v úctě Syna, nemá ani Otce“. Řekl bych, že Duchovní světy dávají velkou váhu duchovnímu vývoji, kterým člověk má projít a nabýt zde Svobodné vůle, Sebeuvědomění a další kvality, ale o tom snad někdy jindy…