Při objednávce nad 1000 Kč dárek.
Neohodnoceno

VOJNA BOHOV - Marek Glogoczowski

Položka byla vyprodána…
Momentálně nedostupné
Kód: 1933
106 Kč –10 % 95 Kč
Kategorie: Védy, duchovní, filosofie
Autor: Marek Glogoczowski
Vydavatel: Tlačiareň Slovákov v Poľsku
Položka byla vyprodána…
VOJNA BOHOV - Marek Glogoczowski
106 Kč –10 %

MAREK GLOGOCZOWSKI (GASIENICA): VOJNA BOHOV  ? HELIOS – SVETOVID kontra JAHVE – HEFAISTOS

Slovenský preklad rozšíreného 3.vydania poľského originálu WOJNA BOGÓW

Podľa mienky dolepodpísaného "advocatus diaboli" je už v Starom Zákone obsiahnutý predobraz konania sv. Pavla (Šavla), ktorý šikovne zaujmúc pozíciu ("kožu") napodobňujúcu apoštolské konanie sv.Štefana, vylúdil od SLEPÝCH OTCOV CIRKVI (pozri Orygenes) blahoslavenstvo predurčené pre námestníka Kristovho. V minulosti sa práve takto zachoval biblický Jakub podvodník, ktorý v prezlečení do kože napodobňujúcej osobu svojho brata Ezaua, vylúdil od SLEPÉHO OTCA IZRAELA požehnanie určené vodcovi kmeňa.

V poľskom origináli vydalo vydavateľstvo "M.G." (Nowy Celsus)

30-053 Kraków, ul. Galla 21/4

Slovenský preklad vydala Tlačiareň Slovákov v Poľsku, Krakov 2003

Ak sa lepšie začítame do Starého Zákona, môžeme tam odhaliť paskudné skutočnosti, ktoré sú krivým zrkadlom humanitárnych hodnôt, lebo Abrahám chcel obetovať pod nôž svojho syna Izáka, aby za to dostal od Boha právo na klamstvá, podvody a ďalšie machinácie. Knihy pekne píšu o Arche Dohody, o dialógu a dohode Boha s Človekom – taktne zamlčujúc fakt, že to bola dohoda o genocide a rabovaní. ...Biblia zabíjala všetky prirodzené ľudské city, zamieňajúc ich za dogmatické a rituálne kánony, malicherné príkazy, činiace z človeka počítač aj automat na plnenie takzvanej vôle Božej.

– Felix Chodkiewicz v knižke ”(Mesjasz), Kriszna, Kosmos czy...?, Kraków 1993

Zmije, plemeno hadie, ako môžete újsť pred záhubou v pekle? Pre toto hľa, vám posieľam prorokov, mudrcov i učencov. Jedných z nich zabijete a ukrižujete, ďalších budete bičovať vo svojich synagógach a vyháňať z miesta na miesto. ...Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, ktorí sú ti poslaní!

– Mienka Ježiša o samozvaných kaplánoch Izraela, zvaných spočiatku levitmi a neskôr farizejmi, obsiahnutá v Evanjeliach sv. Matúša, ako aj sv. Lukáša.

”Ignorancia je naša moc”, ”Sloboda je otroctvo”, ”Mier je vojna”– tak vyzerali absurdné propagandistické heslá, hlásané v alegorickej atlantickej mocnosti s názvom ”Oceánia”,opísanej Georgom Orwellom v knižke ”1984”. Pravzory takýchto hesiel, ako napr. ”múdrosť je hlúposť”, alebo ”sloboda spočíva v poddanstve” – je možné nájsť v novozákonných ”Listoch” sv. Pavla, ktorý medzi kresťanmi pestoval farizejské tradície. Aj v orwellovskej ”Oceánii” mizli príliš inteligentní ľudia rovnako, ako v starovekom Izraeli, kde bola eliminácia príliš bystrých mudrcov garantovaná sústavou malicherných príkazov Mojžišovych zákonov.

Je teda Biblia Zbierkou ”Jedine spravodlivých smerníc” - čomu verí veľa naivných - alebo je tiež historickým dokumentom náboženských patológií, ako to tvrdí vyššie citovaný Chodkiewicz, čo potvrdzujú aj Evanjelia napísané niekoľko desiatok rokov po smrti Krista na kríži? Jedno je isté. Boh Jahve, tvorca šťastného Raja Večnej Ignorancie, velebeného prorokmi Izraela, zabránil ľuďom užívať ovocie zo stromu poznania o Etike. Tohoto perverzného stvoriteľa biblických (t.j. knižných) ilúzií opísal spolu s náboženstvom Orwellov súčasník, spisovateľ Lev Šestov, ako MISOLOGOS, čiže inak povedané Všemocný Kretén. A to je ”boh” našej doby.

l Či sa v Biblii opísané dvojtvárne chovanie Patriarchov zhoduje s tvrdením tej istej Biblie, že Abrahám bol ”spravodlivý”, Jakub ”mocný”, a Mojžiš ”milosrdný”?

l Či zázraky, ktoré robil Mojžiš, neboli náhodou šarlatánskymi kúskami, ktoré sa naučil od egyptských kňazov?

l Či tento Mojžiš vyviedol Židov z Egypta do zeme ”mliekom a medom oplývajúcej”, alebo ich vyviedol do púšte, kde tí naivní utečenci z Egypta – spolu s Mojžišom – poumierali v biede?

l Či Ježiš naozaj vstal z mŕtvych v tom istom tele, hoci ho apoštoli po tej udalosti nedokázali poznať podľa tváre? Či možno bola vtedajšia viera farizejov na ”zmŕtvychvstanie tela” (len ľudí Bohom vyvolených) hlúposťou, ktorá pretrvala dodnes?

lČi nakoniec aj viera v ”odpustenie Hriechov” vďaka poprave baránka božieho, odvodená z tradície obetného kozla a rozšírená medzi kresťanmi sv. Pavlom, nie je odporným – keď sa lepšie prizrieme – reliktom starovekého kultu podvodu a vraždy? Predsa to zdanlivé ”vymazanie” hriechu zo súborného svedomia je založené na zabití s premeditáciou (prípadne celospálení, čiže holocauste nevinných bytostí ako obetí, zvaných v Izraeli ”baránkami Boha”!

Autor tejto eseje analyzuje z pozície odvekého ROZUMU-LOGOSU podvody a machinácie tak starovekých, ako aj súčasných ctiteľov biblického ”Pána”. Toto Pravdivé slovo už pred stáročiami hlásal kresťanom, omámeným sv.Pavlom, platonik Celsus, napádaný pokrytecky Orygenesom.

Táto knižka je najlepšia prevencia proti ideológii Svedkov Jehovovych

ISBN – 83-903709-5-6

Ďalšie knižky autora:

THE NOT TOO DIVINE COMEDY – Meta-Ph.D. tézy,

University of California, Berkeley 1972

ETOS BEZMYŚLNOŚCI – Výber vedeckých i satyrických esejí z parížskej Kultury, "Anexu", Twórczosti, Polityki a ďalších,

škodlivých pre dobre mysliacich občanov...,

Krakov 1991

Jak "Janosik & co." prywatyzowal Bank Światowy

ako aj Otvorený list Adamovi Michnikovi,

Krakov 1992

ATRAPY I PARADOKSY NOWOCZESNEJ BIOLOGII – História teórie odlišnosti (a degenerácie) oživených systémov,

Krakov 1993

“ANTYZOOLOGICZNA” FILOZOFIA SPOŁECZNO-POLITYCZNA NOAMA CHOMSKY’EGO (téza dr. hum. vied),

Uniwersytet Śląski, Katowice 2003

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: