Při objednávce nad 1000 Kč dárek.

Začal rok 7525

Slované měli svůj kalendář, přičemž aktuální rok nese číslo 7525 od uzavření míru v roce Hvězdného chrámu. Připomíná nám tuto událost, válku na Sibiři mezi bílými a žlutými, kterou bílí vyhráli a na základě mírové smlouvy byla postavena tzv. Čínská zeď se střílnami směrem do Číny. Na starých mapách najdete Čínu jen po tuto zeď.

Tartarie 1684

Na mapě z roku 1684 nad Čínou najdete državu, která byla z učebnic dějepisu rovněž vymazána: Grande Tartarie – Velká Tartarie, ale o tom někdy jindy. Podívejme se, zda slovanský kalendář není výmysl. V první, oficiální vědou uznávané, písemné staroslovienské památce zvané Proglas je psáno: „to se stalo v tomto sedmém tisíciletí“.

Proglas

Proglas byl psán zhruba v roce 838, tedy roku 6686 slovanského kalendáře, takže za Cyrila byl ještě slovanský kalendář používán. To zároveň svědčí o tom, že jsme měli písmo, čísla se totiž zapisovala bukvicemi s čárkou nad nimi, tzv. Titlem.

Zde je číslo 7525. V Rusku byl slovanský kalendář zakázan až Petrem I. pro toto a jiná „dobrodiní“ zvaný též „Veliký“ roku 1700. V Rusku lze také nalézt náhrobní kameny, které jsou datovány právě tímto kalendářem. Na obrázku je náhrobní kámen s letopočtem roku 7177:

Náš kalendář má 9 měsíců v roce (v našem kalendáři nazýváme rok Leto), které mají buď 41 nebo 40 dní. Týden má 9 dnů – Ponedělnik, Vtornik, Tritějnik, Četverg, Pjatnica, Šestica, Sedmica, Osmica, Nedělja. Jednou za 16 let je posvátné léto, kdy je rok o 4 dny delší. Den má 16 hodin a tak dále. Zajímavé je, jak podrobné byly časové jednotky starých Slovanů. Například 1 Mig se rovná 0,529 mikrosekund a 1 Sig = 3,305 nanosekund. V ruštině dodnes znamená sigať, siganuť rychle se přemístit... I u nás jsem slyšel „migej“ ve smyslu „mazej vocaď rychle pryč.

Názvy měsíců:

Рамхатъ Ramchato měsíc božského počátku
Айлѣтъ Ajljeto měsíc nových darů
Бейлѣтъ Bejljeto měsíc bílého záření a pokoje světa
Гэйлѣтъ Gejljeto měsíc sněhových bouřek a chladu
Дайлѣтъ Dajljeto měsíc probouzení přírody
Элѣтъ Ejljeto měsíc setby
Вэйлѣтъ Vejljeto měsíc větrů
Хейлѣтъ Chejljeto měsíc přijetí darů přírody
Тайлѣтъ Tajljeto měsíc završení

Rok 7525 neznamená, že předtím nebylo nic, prostě podpis mírové smlouvy s Číňany byla tak významnou událostí, že se začalo počítat odznova. Kalendář však pamatuje i starší události, od kterých se také začalo počítat odznova, takže máme rok:

13 025 od Velkého ochlazení (celoplanetární katastrofa s potopením Atlantidy – Antlanie)

40 022 od třetího příchodu Peruna na naši Zemi

44 561 od vytvoření Velkého kruhu Rassenie

111 823 od velkého přesídlení z Daárie

a tak dále pokračují do minulosti různé významné události.

Pro naše čtenáře jsou zde Kalendáře na rok 7525 ke stažení:

Ke stažení na Uložto (28 MB)

Ke stažení na blogu Ladstas.

Přímý odkaz: obrázek v TIFF formátu, zabalený v zipu (22 MB)

Na tento rok 7525 podle Daarijského Kruholetu Čísloboha připadá Rok Ohnivého Svitku, což s sebou nese tuto charakteristiku: Suchý rok, kdy převládá zvýšené sluneční záření, dochází k silnému vypařování vody, což přináší smrt lidem i zvířatům od žáru a žízně. Kromě toho zvýšená teplota a větrnost vytváří velmi dobré podmínky pro vznik požárů. Dochází k častým invazím brouků, sarančat apod., které požírají úrody i listí v lesích. V roce Ohnivého Svitku se rodí lidé s mystickým složením Umu, pro které se oheň a ohnivé rituály jeví být symbolem vnitřní proměny.