Při objednávce nad 1000 Kč dárek.

Co je to ČERTOG?

Čertog je Dům Boha ochránce na Svarožím Kruhu. Každému měsíci Slovansko-Árijského kalendáře (Kolady Dar) nebo na Da-Árijském Kruholetu Čísloboha odpovídá Čertog a znamená ochranu konkrétního Boha, kterému náleží tento Dům – Čertog. Čertogů je celkem 16, po nich Jarilo Slunce v průběhu roku probíhá přes celý Svaroží Kruh (viděno pozorovatelem na Zemi) proti směru hodinových ručiček: Čertogy: PannaVepřŠtikaLabuťHadVránaMedvědČápVlkLiškaTurLosFinistKůňOrel Rys.

A také je Čertog systém světel (Sluncí a Hvězd), pohybujících se po svojich drahách okolo centra Čertogu, kde se nachází objekt, který astronomové nazývají neutronovou hvězdou, která byla objevena v roce 2004. V astronomii se nazývá 1RXS J141256.0+792204. Slunce oběhne kolem centra galaxie, podle současných poznatků, za přibližně 250 milionů let, což je tzv. Galaktický rok. Při tom Slunce každých 33 milionů let protne galaktický rovník a nejvýše se dostane nad jeho rovinu na 230 světelných let a pak se zase spouští zpět k rovníku. Tento kolébavý pohyb s periodou 33 milionů let je rotací Slunce kolem centra Čertogu (mimo to obíhá i kolem centra galaxie). Pokud Jarilo-Slunce prochází určitým Čertogem, tak jeho svit se slučuje se svitem Čertogu a vytváří vliv na osud a charakter člověka, dává Sílu, kterou přijímají Posvátné Stromy, které rostou na Midgard Zemi.

Kosmogram Svarožího Kruhu

 

Kosmogram – systém Svarožího kruhu je rozdělen na 16 Čertogů. V každém Čertogu Svarožího kruhu na 9 Sálů. V každém Sále je 9 Stolů. Po obou stranách stolů se nachází Lavice, na jedné straně 36 Lavic pro muže a na druhé 36 Lavic pro ženy. Na každé Lavici je 760 míst. Rozdělení míst na mužské a ženské nestaví osudy proti sobě, ale harmonizuje je tak, jako póly Cha a Tcha v magnetu. Každé místo za Stolem v konkrétním Sále a Čertogu Svarožího Kruhu je osvíceno tenkým paprskem světla Zemí, Lun i Jarila-Slunce a také světlem a zářením Hvězd a Sluncí našeho Světa (našeho Vesmíru).

Sály:
1. Sál Domosedství - Rodinného života (Sál Domácího kutění). V tomto Sále člověk dostává vědomosti, které jsou nezbytné pro osvojení povolání. Také určité vědomosti a návyky k vedení domácího a rodinného hospodářství.

2. Sál Služby a Vojenské Chrabrosti (Sál vojenské kasty, hodnosti) V tomto Sále člověk dostává klasickou starodávnou Moudrost, nasměrovávající jej na službu Silám dobra. Podle genetické úrovně způsobnosti k různým druhům bojových umění, ustanovuje mocnost úrovně jak tělesných, tak i duševních a duchovních sil. Tyto síly člověk dostává nezávisle na tom, jestli je muž či žena. Lidé narození v tomto Sále sjednocuje spojení dvou vyšších základů – povinnost a čest.

3. Sál Tvůrců. V tomto Sále se formují osobnosti s ohromným sklonem k tvoření. Vytváří vše, co je možné pro blaho Rodu k poučení budoucích pokolení. U lidí narozených v tomto Sále je neukojitelná touha po poznání rozličných aspektů života, s následným vtělením vzniklých ideí do praxe pro blaho svého Rodu i národa. Lidi narozené v tomto Sále ve starých časech nazývaly „Velikými architekty“.

4. Sál milosrdenství (Sál volchvů-celitelů). Narození v tomto Sále, jako pravidlo, ovládají své schopnosti, které mají od narození: ovládání svého těla (ohebnost, plastičnost, regulace srdečního tepu, zadržení dýchání atd.). Při dostatečném rozvoji těchto schopností jsou schopni ovládat druhé: babička pošeptala a zub nebolí atd.

5. Sál Irinace („irinirování“ - systém sjednocování různých životních systémů na základě harmonie a lásky). Lidé narození v daném Sále vnímají cizí problémy jako svoje vlastní, duševně pronikají do stavu druhého člověka, zvířete nebo rostliny. Jako pravidlo se takovíto lidé stávají učiteli, rádci, kteří nesou potomkům Dřevní Moudrost. Velmi často mají mnohodětné rodiny. Stanouce se Žreci či Žricemi dostávají název „Duchovníci“, například Duchovník Vědomír, jehož učedníkem byl Volchv Velimudr nebo Tara a Baba Joga (Matka Jagy).

6. Sál Moudrosti a smrti. Narození v tomto Sále vládnou ohromnými schopnostmi jasnovidectví (proricatělnost). Od narození se jim dává možnost a schopnost přemísťovat se po Řece Času jak do budoucnosti, tak do minulosti. Tyto nazývali kastou Žreců – proricatělů (jasnovidců). Velmi často se do této kasty dostávali také vojáci, kteří se na bojovém poli velmi často setkávali se smrtí, tedy nahlíželi za hranici života a smrti, což odkrývalo dar a nazývali je „Vědoucími“ (Věščij Oleg např.).

7. Sál Vykonavatelů Osudů. Narození v tomto Sále mívají schopnosti k ovládání elementů světa Javi (zJevného), tak Navi (sNového, neviditelného, světa Duchů). Jako pravidlo se z těchto lidí skládala (zvláště v minulosti) kasta žreců vladařů přírody a žreců ochránců vrat mezisvětí ve všech zemích Svarožího kruhu.

8. Sál Osudů. Narozeným v tomto Sále je od počátku nachystán osud s množstvím zkoušek, kvůli tomu, aby se provedl výběr nejlepších dětí Lidstva, kterým je předurčena zvláštní mise ve Svarze Přečisté (=vyšší světlé světy). Jako pravidlo se z těchto lidí skládala kasta vládců: kon-asů (knížat), kon-ungů, rodanů a také starců a stařešinů. Při tom ale to absolutně neznamená, že by se jednalo o kastu „nepracujících“. Všichni se zabývali tvořivou prací. Představitelem kasty vládců-upravovatelů mohl být jedině člověk, který již dosáhl určitých výsledků ve své profesionální a tvořivé činnosti.

9. Sál Moudrosti (Sál Véd). Narozené v tomto Sále spojuje usilování o poznání a uchovávání Staré Moudrosti Prvopředků a Moudrosti Vyšších Bohů. Jako pravidlo se z těchto lidí skládala kasta Védičů (vyšších žreců-ochránců prvobytné Moudrosti). Oblast jejich poznání a snažení nemá hranic, tak jak se di všeho pouštějí. O nich říkávají: „Ve světě všem, ale ne ze světa“.

Lidé narození na rozhraní dvou Čertogů nebo na rozhraní dvou Sálů vstřebávají do sebe obrazné struktury obou Čertogů či Sálů.

 

Vliv Svarožího Kruhu na osud lidí

Velký vliv na život člověka a jeho podstatu mají různé energie Lun, které se pohybují po svých drahách kolem Midgard-Země i dalších Zemí (v současnosti užívané slovo planeta znamenalo původně bloudící těleso), zastiňující nebo doplňující záření Zemí, Sluncí a Hvězd. Zvláště důležitý vliv na myšlenkovou činnost lidí má Jarilo-Slunce, zvláště jeho tok harmonických částic neutrin, a člověk to je jediná živá struktura žijící na Midgard-Zemi, která má schopnost zadržet celý harmonický tok ve svém organismu. Neutrino jako částice může bez reakce proletět skrz Lunu či nebo kteroukoli Zemi, ale při dopadu na člověka se zastaví a organismus člověka je akumuluje. Toto záření je nezbytné pro myšlenkovou činnost člověka a řídí nervový systém. Kromě člověka jsou schopni částečně zadržovat neutrina ještě někteří zástupci říše zvířat, žijící v různých živlech, ale pouze částečně. Ve vodním živlu jsou to delfíni, kosatky, velryby a chobotnice; ve vzduchu orli, sokoli, sovy a vrány. Na zemi potom medvědi, kočkovité šelmy (lvy, leopardi, tygři, rysové), vlci a částečně psi. Proto jsou v Dřevních Slovansko-Árijských podáních výše uvedení představitelé zvířecí říše nadáni moudrostí a považují se za pomocníky Bohů. Byli zobrazováni na ornamentech na oděvu, předmětech, zbraních. Předpokládá se, že zvířata vodního živlu představují Moudrost Navná (ze světa Slavi), zvířata zemského živlu je Moudrost Javná - světa Javi a ptáci - vzdušný živel – to je moudrost Pravná – světa Pravi. Had symbolizoval cizí moudrost a moudrost pocházejíci spoza hranice vnímání obyčejného člověka.

Vliv Lun, Hvězd, Sluncí i Zemí protéká na každý Stůl majíce vliv na 27 360 mužských a 27 360 ženských míst. Na Sál připadá 246 240 mužských i 246 240 ženských míst. Na čertog 2 216 160 mužských i 2 216 160 ženských míst. Na Svarožím kruhu je 35 458 560 mužských a 35 458 560 ženských míst. Celkem 70 917 120 míst. Podělíme-li dobu roku (=Svaroží Kruh) počtem míst ve Svarožím Kruhu, vyjde doba trvání jednoho místa 1,124 sekund. Tj. Každou vteřinou je připraven jiný osud vlivem času narození člověka.

Staroslovanská míra 1 okamžik se skládá z 760 migů (1 sekunda = 2484,34 okamžiků).

V jeden okamžik se na Svarožím Kruhu zobrazuje tolik charakterů, kolik migů se zobrazuje v množství mužských i ženských míst na Svarožím Kruhu, tj. v jeden okamžik toku Řeky Času který se zobrazuje na Svarožím Kruhu 760 x 70 917 120=53 896 011 200 narozených individualit se svou neopakovatelným osudem i neopakovatelným charakterem. Tyto individuální Duše usilují o projevení se na Zemích Javi, kde ve stanoveném pořadí Slunce, Hvězdy, Země a Luny přidávají další charakterové vlastnosti.

Kosmologické staroslovanské pojmy

V dávnověku měli Slované takovéto chápání Hvězd a Zemí:

Svaroží Kruh – to je Mléčná dráha, po které se pohybuje Jarilo-Slunce, procházejíce přes 16 Nebeských Čertogů.
ČeRToG – část vesmíru, ve které jsou shromážděny Slunce, Hvězdy a shluky Hvězd
Hvězdy – nebeská svítidla, okolo kterých je systém, který má do 7 Zemí (planet), okolo kterých se také obíhají nebeské objekty (Luny, družice).
Slunce – centrální svítidlo, kolem kterého po svých drahách obíhá více než 7 Zemí.
Země – nebeské objekty, které po svých drahách obíhají kolem Hvězd nebo Sluncí
Luny – nebeské objekty obíhající kolem Zemí
Jarilo – název našeho Slunce, kolem kterého obíha 27 Zemí (odtud pochází výraz z pohádek za tři devatero Zeměmi, v tři desátém Království = za hranicemi sluneční soustavy).

Zdroj: http://mythologie.ru/?p=794

PS. K jakému čertogu patříte zjistíte zadáním svého data narození do formuláře na naší stránce vlevo dole. Přibližná tabulka je také v článku Je tolik slovanských Bohů. No a pro milovníky oberegů máme připraveny dřevěné nebo pryskyřicové přívěsky podle data narození s runou Čertogu.