Při objednávce nad 1000 Kč dárek.

A je tu další rok - 7526

Další rok uplynul ... a je možná čas bilancovat. Mnoho se toho událo. Slovanství se v Československu posunulo dále. Na naší stránce se podařilo podstatně rozšířit nabídku literatury se slovanskou tematikou a dalších věcí se slovanskými symboly. Navázali jsme spolupráci s Časopisem Šifra, Novým Fénixem a časopisem Médium, kde nám vycházejí články. Rozvíjí se spolupráce se slovenskými bratry, kde zmíním zvláště www.tartaria.sk Vlada Lauberta a www.slavica.sk Miloše Zveriny, kteří již léta makají, a úspěšně. Vlado vydal důležitou knihu Staroslovienská bukvice, nabitou informacemi nejen o našem starém písmu, které vám pomůže rozvinout obrazotvornost. Slavica vydala knihu Bystvor, shrnující současné poznání o dějinách z našeho slovanského pohledu a zdrojů.

V Brně jsme uskutečnili přednáškový cyklus Slovanský rok a přivítali velmi zajímavé hosty, na některé videozáznamy se můžete těšit, brzy je vystavíme v galerii. Pracovali jsme na rozšiřování slovanského informačního pole zvláště ve spolupráci s Mojmírem Mišunem z www.slovanskakosile.cz za pomoci Svobodného vysílače. Stálo to mnoho sil, ale je to naše poslání a mise. Zvláště důležité je, že Slované na Moravě se spojili a uspořádali oslavu Kupaly a dva Sněmy na Valašsku. Zde je prohlášení Slovanských občin. Začíná se rozvíjet činnost slovanských občin, vznikla servisní nezisková organizace se svými stránkami http://drzava-moravaslezsko.webnode.cz/. K občinám se začali hlásit lidé z celého Československa.

Loňský rok měl v Kruhu let název Ohnivý svitek a hlavní charakteristikou bylo Suchý rok. Myslím, že se to naplnilo bohatě, bohužel. Zajímavé je, že sotva rok skončil, tři dny zapršelo...

Příští rok začne 22.9.2017. Je to 6. rok v pořadí na Kruholetu Čísloboha s názvem Ohnivý Fénix. Tato charakteristika nám říká, že to bude: Rok Duchovního probouzení se společnosti, kdy není lehké lidi odvrátit od cesty Sil Světla. V takovémto roce dochází k narůstání Duchovní, intelektuální a fyzické moci v zemi. V tomto roce se rodí vysoce duchovní lidé, schopní vést za sebou jiné. 

Na tom, co se podařilo v loňském roce, doufám, budeme moci stavět v roce 7526, kdy probouzení lidí z Matrixu získá na obrátkách. Obávám se, že nás v příštím roce čeká další ekonomická krize, podobná roku 2008, ale mnohem silnější. Není však asi jiné cesty. Spousta lidí se neprobudí, dokud, jak se lidově říká, si nabije držku. Probuzení z Matrixu - neskutečné reality bludů (mediálních, světonázorových, dějinných...) a nasměřovávání pozornosti na nesmysly (celebrity, seriály, počítačové hry, drogy, alkohol) - do stavu TADY A TEĎ je nezbytné pro duchovní růst člověka.

Chceme napomoci rozvoji Slovanského světa, to znamená napomoci slovansky orientovaným lidem na sobě pracovat. Nelze nikoho naučit, lze jen naučit se (L.N.Tolstoj). Proto chystáme na Moravě pro Slovany kursy Psychoenergolytiky Vlada Lauberta a v únoru k nám zavítá Andrej Ivaško. Práce na našich schopnostech je důležitá. 

Přeji nám všem mnoho sil, Světlé síly jsou s námi! Sláva Předkům našim!

Zde je link ke stažení nového kalendáře 7526 v ruské verzi v kvalitním rozlišení.