Při objednávce nad 1000 Kč dárek.

Jsem Slovan a jsem na to hrdý

Přišlo nám emailem od pana Petra Mirvalda, velitele redakce zpravodajů Národní domobrany: podělil se o svůj soukromý pohled na dnešní dobu a předkládá ke zvážení svůj návrh řešení.

obrázek: Slovanská pospolitost, Cesty vítězství - Noční vlci - Brno a Pozořice 5. 5. 2017

Od roku 1990 jsme svědky, že se naplňuje plán NWO, kdy se kolaboranti snaží mimo jiné znehodnotit naše školství. Snaží se rozvrátit národy multikulturou, každý vlastenec je pokládán za extrémistu, fašistu nebo rasistu.
Naopak je u nás obrovská podpora spotřebního života (kdo nemá značkové oblečení, není člověk), podpora muslimských imigrantů je naše povinnost, umožňujeme jim, aby si na našem území stavěli spousty mešit…, naše školství ovlivňuje naše děti překrucováním našich dějin, školství infikuje duše našich dětí do protiruského a protislovanského postoje. Výsledky vymývání mozků „multi kulti“ propagandou vidíme na dětech a mládeži na každém kroku.
Dne 1. 5. 2017 se v Brně „proslavila“ na protidemonstraci 16 ti letá SKAUTKA Lucie Myslíková. Byla vyfocená v uniformě Skauta svým známým fotografem při výměně názorů s jedním z protestujících z řad Dělnické mládeže. Dívka mladíkovi řekla, že země mají povinnost pomoci lidem na útěku před válkou a konflikty, a že v takovýchto případech hranice neexistují. Dívka si zřejmě vůbec neuvědomuje, že pro muslima to není pomoc bližnímu, muslimové naši pomoc berou, jako naši slabost a povinnost jim sloužit, protože, když se nebráníme, jsme jejich otroci a můžeme být rádi, že nás vůbec nechají žít. Pokud se nám to nelíbí, můžeme se podle nich sbalit a odejít do jiné země.
Vždycky jsem si myslel, že ve skautu se učí vlastenectví, bohužel jsem nezaznamenal její kritiku ze strany organizace Skaut. Rodiče by si měli položit otázku, komu dnešní organizace Skaut vlastně slouží, jaké jsou její skutečné cíle a zda je vhodné do takové organizace vůbec svoje dítě pouštět? Jak se můžeme bránit, aby našim dětem podobné organizace nevymývaly mozek?
Jedna z možností je při každé příležitosti propagovat naše Slovanství, protože to nás spojuje. Ať jsme Češi, Moravané, Slezané, Slováci, Poláci, Rusové ……, vždy jsme Slované! Vést hlavně děti k poznání našich kořenů a lidových tradic, připomínat stále naši slovanskou historii, budovat v dětech, ale i v dospělých národní hrdost, lásku k vlasti, Slovanství...
Navrhuji:
Dohodněme se na dvou dnech v roce, kdy vyhlásíme Mezinárodní Den Slovanů a pospolitosti. Vhodná je k tomuto účelu např. jarní rovnodennost (20. - 21. března) a podzimní rovnodennost (20. – 23. září). Příznivci Slovanů budou v tento den nosit viditelně trikoloru, příp. lidové kroje a příslušníci Národní domobrany budou v tento den v uniformě. V tyto dny uspořádáme po celém území naší vlasti veřejné akce pro děti, mládež i dospělé, s programem zaměřeným na propagaci našeho národa, našich tradic a našeho Slovanství.
Využijeme k tomu různé drobné soutěže, umožníme co nejmasovější vystoupení lidových souborů tanečních i pěveckých, a bude vhodné to trošku okořenit i předváděním zbraní a vojenské techniky. Navrhuji pozvat i Slovanské vlastenecké politiky z různých států. Tyto slavnosti postupně rozšíříme nejen po celé ČR a SR, ale také do dalších Slovanských států.
S pozdravem
Za rodinu, Za národ!
MP, příslušník Národní domobrany