Při objednávce nad 1000 Kč dárek.

Slovanské chápání času

Poslal nám Zdeslav k příležitosti uvedení Slovanských hodin do prodeje.

Naše bytostní jestvování zde v tomto Světě, v tomto vesmíru, na této Zemi, v tomto prostoru, je spojeno s naším správným vnímáním Přírody, Země, Měsíce, Slunce, Hvězd a celé naší Galaxie, jež byla utvořena a pojmenovana Mléčná dráha. Vše se otáčí ve svém směru po své dráze a svém čase. To, co se nachází v nás, i kolem nás, je propojeno s pravidly, podle kterých tento vesmír žije a které ustanovil Stvořitel tohoto Vesmíru.

Proto se Slunce a Hvězdy, Země a Měsíc, celá naše Galaxie otáčí podle těchto pravidel v kole Svargy a vše jim je podřízeno a to jak v makrokosmu tak v mikrokosmu. Dodržování těchto dějů sleduje Bůh Čislobog, který tím byl pověřen a je spravedlivým a věrným strážcem řek času.


Panoráma Mléčné dráhy s vyznačenými souhvězdími.. autor Richard Powell

Slavjanské měření času je tedy podle Vědění našich předků odvozené od pohybu ve vesmíru, naší galaxie, jejích hvězd a souhvězdí v prostoru a správných směrů otáčení vesmírných těles v ramenech Mléčné dráhy a kolem vnitřního světla Svargi – tedy Galaktického středu. Toto znání dalo vzniknout astronomickému ponímání času pod názvem Krugolet a z něho vychází i známější Kolady dar (Slovanské kalendáře máme zde). Z toho tedy vyplývá, že soustředit se v porozumění našich velkých předků pouze na Slunce a jeho soustavu je dosti zúžený pohled na znání, kterým vládli. Z pramenů Slavjansko - Arijských Véd víme, že naši dávní předci bílé RASY jsou velkými cestovateli po mnoha Světech, na kterých jestvoval život a kterých bylo popsáno 27.

Pojem „Nový den“ začal v 16 hodin před 1,5 miliónem let, protože v tuto dobu přistáli naši pradávní předci Světlé RASY se svým hvězdoletem vajtmaremar na této Zemi Midgard v prostoru Severního pólu, dnes již neexistující Hyporborei, kterou pojmenovali „Da-Aria“ (Daná Bohům). Od této chvíle jde po této Zemi časová


16 vyznačených souhvězdí.: autor Richard Powell

zpráva, která je vtištěna do paměti našich Rodů „Od slunce do slunce“, „Ráno moudřejší večera“. Každá hodina odpovídá určité „Síni“ (souhvězdí) a duchovní energii. Neexistuje žádná „Síň“ s nulovým číslem, protože naši předkové neměli „nulové hodiny“ a to je rozdíl od současného systému, kdy 24 hodin odpovídá času – 0:00. Slovo „den“ tedy nevnímáme pouze jako označení části kdy je světlo, ale ukončení celého cyklu v oběhu času a za ním přichází nový začátek, „Nový den“.

Ale zpátky k vědecky doložitelným důkazům. Zkusme si nyní popsat „Svět Boha RODA“ - naši Galaxii - Mléčnou dráhu a její okolí tak, abychom si dokázali představit alespoň částečně obraz a získali tak větší představu o prostoru, jehož součástí jsme i my a naše Rody.

Průměr má 90 000 světelných let, kdy tedy jeden „světelný rok“ je vzdálenost, kterou světlo urazí za toto období. Samotné světlo letí prostorem rychlostí 300 000 km/s. Ve středové ose má tento svět 25 000 světelných let. A vzdálenost našeho Slunce od Galaktického středu je 26 000 světelných let. Tento nepředstavitelně obrovský svět obsahuje + - 200 miliard hvězd. Naše Jarilo Slunce se jako jedna z hvězd pohybuje tímto prostorem společně s námi a našimi planetárními souputníky rychlostí 220 km/s. 


Autor Galaktické mapy :Richard Powell


Jeden „Galaktický den“, čas, kdy naše Slunce oběhne kolem dokola jejího středu se odhaduje na 225 miliónů let a předpokládá se, že tuto pouť vykonalo za dobu svého života zatím asi dvacetkrát.
Další pojem, kterým se budeme dále zaobírat a který je pro nás důležitý z hlediska času ve vesmíru je „Den Svaroga“, ten představuje 180 „Kol Života“, to odpovídá období 25 920 let. Jak jsme však k tomuto výpočtu došli? Pradávný systém počítání času, který je v souladu s uspořádáním známého vesmíru, nám zanechali naši předci v podobě „Krugoletu Čisloboga“a z něho vycházejícího kalendáře „Kolady Daru“, kde je za základ brán šestnácti stupňový princip dělení kruhu a jeho násobků. Do toho všeho je ještě včleněno devět elementů (země, hvězda, oheň, slunce, dřevo, nebesa, oceán, luna, bůh), jimiž tento čas prochází.


Dělení „Let“ podle „Kolady Daru“ - „Kruh let“ dělíme na 15 let po 365 dnech a 1 „Svaté leto“ po 369 dnech. „Leto“ dělíme na devět měsíců po 41 a 40 dnech v prvních 15 letech a na devět měsíců po 41 dnech ve „Svatém letu“. „Leto“ je děleno po devíti dnech v týdnu, kdy po uplynutí 144 „Let“ tedy dovršíme „Kruh života“. Nový, následující, začíná vždy ponedělím.

Dělení podle „Krugoletu Čisloboga“ vychází z šestnáctkového základu vhdění naší RASY a zabývá se časem, jímž Země Midgard putuje v prostoru a vlivu tohoto prostoru na její vývoj a porozumění událostí, které se dějí v našich životech na naší Zemi a ve vesmíru. Šestnáct let tvoří základní „Kruh Let“, kdy každé leto má svého duchovního průvodce (síň) a svůj název a frekvenci v podobě barvy, která k tomuto danému „Letu“ náleží. Šestnáct „Kruhů let“ po vystřídání devíti frekvencí vibrací pro každý „Sál“ je dosaženo doby „Kruhu života“, to je 144 let. Těchto 144 let je z pohledu našich předků bráno jako základní proces, dovršení v poznání života člověka.

Z hlediska kosmu se nyní vrátíme k vysvětlení pojmu„Den Svaroga“, kdy tzv. „Generální Precese“ naší země dovrší 180 „Kruhů života“. Početně vyjádřeno 180 x 144 = 25 920 let. Toto je doba, za kterou nebeský pól vykoná v důsledku „precese“ (kuželovitý krouživý pohyb země) zemské osy uzavřený okruh kolem pólu „ekliptiky“. Toto dění je známé pod názvem „Platónský rok“. „Ekliptika“ je průsečnice, v níž rovina dráhy Země obíhající kolem Slunce protíná nebeskou sféru.

„Svaroží kruh“ je rozdělen do 16 hal. Mnozí jej nepřekládají správně, jako 16 znamení zvěrokruhu. V každé hale je 9 sálů, v každé hale 9 stolů. U stolů jsou lavice. A tam sedí u stolů 72 mužů, a naproti 72 – žen. To znamená, že se objeví obrovský kruh a každý člověk má svůj vlastní význam, svou vlastní podstatu. Naši předkové to věděli po celá staletí. Proto říkali: „Pověz mi, kdy jsi se narodil, a řeknu ti jak vás Bohové znají od narození.“

Abychom získali správný pohled na čas, tak jak ho vnímají Slavjané, je důležité si ještě vysvětlit proč u našich „Časů“ jde ručička hodin po číselníku opačným směrem - to je z prava do leva.

Vše, co činili naši předci má i svou velkou vnitřní logiku. Jak jistě předpokládáte, tak jde o vnímání směru energií, které k nám skrze toto otáčení proudí a jestli jsou v souladu s vesmírným uspořádáním, či jdou proti tomuto danému řádu. Nejprve se na ilustraci podívejme na směr otáčení naší Země Midgard kolem své osy, potom na směr otáčení Země kolem Slunce a nakonec i na směr otáčení samotného Slunce.

Naši předci tuto skutečnost znali a protože chtěli žít „PoKONu“ v souladu s rytmy Země Midgard a pravidly tvůrce Boha RODA, měřili čas po směru jejího otáčení a tím docílili harmonie v propojení se svými životy, ale i se vším, co bylo pro ně zřejmé. V některých případech bylo zapotřebí znát v jakém prostoru a čase se nacházejí v danou chvíli v poměru s otáčením se celého vesmíru. Nebudu zde rozvádět z jakého důvodu nám bylo vnuceno používání systému dvanácti / 24 hodin, který jde proti směru otáčení naší Země, ale jedno je zřejmé, že tento systém není vhodný pro naši RASU a proto máme neustále pocit, jakoby nám čas chyběl či nám utíkal nebo nás neustále jakoby hrnul před sebou. Čas a jeho vnímání je také jedna z důležitých věcí, kterou jsme manipulováni a zotročováni tímto zavedeným systémem. Je proto nejvyšší čas vrátit se k času našich dávných předků a v našem světě znovu začít uvádět své životy do souladu s rytmy nám prospěšnými. Na začátku našeho návratu nám v tom můžou pomoci mechanické strojky, ale ty časem budeme schopni přirozeně opustit, jelikož technologie, která je naší přirozenou součástí a která nás obklopuje a jež je nám zatím skrytá, bude dostatečnou a vyhovující pro naše životy.

Počítání Slavjanského času:
Základní dělení času vychází ze stejného základního šestnáctkového principu a tudíž se zde musí projevit i jeden ze základních „KONů“ stvořitele „Jak nahoře tak dole“,„Jak v Makrokosmu tak v Mikrokosmu“. „Kruh Dne“, „Den“ se dělí na šestnáct hodin a čtyři části „Ráno, Den, Večer a Noc“, kdy každá hodina odpovídá času jeden a půl hodiny na které jsme doposud navyklí. Dalším dělením dostáváme sto čtyřicet čtyři „Částí“ v naší hodině, kdy každých osm částí odpovídá pěti minutám času, který známe. Jeden „díl“ našich časů je tedy 225 vteřin. Od této chvíle se však dalším dělením dostáváme už k času, který v běžném životě uplatní jenom letci, kdy jedna „Část“ odpovídá 1.296 „Podílům“ a to odpovídá 0,173611´ vteřiny jakou známe. Naši předci však znali další dělení „Podílů“ na 72 „Okamžiků“. Jeden „Okamžik“ na 760 „Migů“ a „Mig“ na 160 „Sigů“, kdy jedna nám známá vteřina odpovídá 229960581120 „Sigů“. A to už je skutečně pro běžného člověka dnešní doby za hranicí chápání. K čemu takovéto dělení času naši předkové potřebovali? Jedna odpověď se nabízí v souvislosti s tím, co jsme si pověděli již v úvodu a sice to, že naši pradávní předci jsou schopni pohybovat se ve vesmíru rychlostmi vyššími světla a cestovat k jiným světům, které nám zatím nejsou zpřístupněny. Pochopení Našeho Času je první krok k návratu naší světlé RASY do světa Velkého Vědění.

Vraťme se však nyní do dnešní doby a začněme tam, kde jsme schopni učinit změnu. Z hlediska vesmírného času se nacházíme v období „východu“, „Rána Svaroga“ na počátku „období Velese, znamení Vlka“, který potrvá 1620 let a který začal na podzim roku 2012 nebo po Našem Leta 7522. Víme, že s „východem“ k nám začíná přicházet světlo ze středu naší galaxie od tvůrce tohoto prostoru Boha Roda a že energie „Boha Velese“ stojíme u brány velkého znání, které k nám přichází.

Země Midgard která vstoupila do období tzv. světla, vyších vibrací se začíná chovat jako rezonátor a přestavuje svou dosavadní uspořádanost do postavení slaďujícího se s „Galaktickým středem“. I z tohoto důvodu jsem si vyrobil „Slavjanské Časy“ - Slovanské hodiny podle principů výše zmíněných a přispůsobil tak, aby byly pro nás doma srozumitelné. Používám pro nás dostatečnou hodinovou ručičku, která se otáčí po směru naší Země, po číselníku v Boukovici a vteřinovou, která mi dává vizuelní představu o směru otáčení, kdy jedno otočení červené ručičky tj. 1 vteřina, odpovídá 1,6 „dílu“ ze 144 na našich časech .

Některé názvy „doby“, která probíhá, jsem napsal do tvaru, kdy jsem ponechal jejich správný význam. Ruské názvy a názvy v KaRuně jsou uvedeny v tabulce na konci článku. Je pro nás důležité, abychom pochopili a naučili se s hodinami pracovat v základním ponímání. Po nedlouhém užívání jistě ucítíte i vy, že vnímání času dostává jinný rozměr a což je pozitivní, začnete chápat hlouběji „Slavhnský Kolady Dar“ a energie, které jsou vepsány do obvodu kruhu, který žijeme. Ano, skutečně vidím, jak se otevírají brány velkého vědění. Celý vesmír je v neustálém pohybu a vše je propojené jeho velkou silou podle jeho „KWNů“. Vstupujeme do těchto světlých bran každý podle svého pochopení v propojení svého vnitřního i vnějšího vesmíru. Je patrné, že pro to nadešel vhodný čas i prostor.